Nog weinig bekendheid voor EPBD

Door: Bouwkennis  01-06-2006
Trefwoorden: Bouw, Certificering, Epbd

De bekendheid van de term EPBD is momenteel nog erg laag zo blijkt uit het Bouwkennis Jaarrapport 2006. Aan verschillende partijen binnen de bouw- en installatiemarkt gevraagd of men weet wat de term EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) inhoudt. Meer dan de helft van alle respondenten is onbekend met de term. Vooral onder klusbedrijven is de bekendheid nihil.
De groep die wel weet wat deze term betekend is het grootst onder advies- en bouwmanagementbureaus (43%), maar ook daar is de bekendheid nog opvallend laag. De Europese energiebesparingrichtlijn, die met ingang van 4 januari 2006 in werking is getreden, verplicht lidstaten om een systeem van energielabeling voor gebouwen in te voeren. Sinds die tijd is het ministerie van VROM dan ook bezig met het implementeren van wetgeving die woningeigenaren verplicht om bij verkoop van de woning of bij wisseling van huurder een energieprestatiecertificaat te overhandigen.
Het term EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en geeft advies over verbetering van de energieprestatie. Het certificaat is tien jaar geldig en bevat een energie-index (energiezuinigheid) voor de woning. Vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed, moet ieder gebouw (bestaande en nieuwbouw) een label krijgen dat in één oogopslag duidelijk maakt hoe energiezuinig een pand is. De labelling loopt van A (superzuinig) tot en met G (zeer inefficiënt). Minister Dekker wil monumenten, kerken, industriepanden en tijdelijke gebouwen uitzonderen van de verplichting. Bekendheid onder klusbedrijven en aannemers nihil Met het oog op deze ontwikkeling vroeg Bouwkennis aan de verschillende partijen binnen de markt of men weet wat de term EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) inhoudt. Meer dan de helft van alle respondenten geeft aan niet te weten wat de term behelst. Van de klusbedrijven zegt zelfs maar liefst 82% dit niet te weten. Gezien het feit dat het overige percentage klusbedrijven aangeeft geen mening te hebben, kan gezegd worden dat de bekendheid nihil is. De betekend met de term is het grootst onder advies- en bouwmanagementbureaus (43%), maar hier is nog altijd minder dan de helft bekend met de term. Ook onder hoofdaannemers B&U, onderaannemers, de overheid en ontwikkelaars is minder dan een kwart van de respondenten bekend met EPBD. Zeker onder hoofdaannemers B&U en de onderaannemers is de bekendheid laag. Bijna de helft positief ten opzichte van certificaat De EPBD zou voor 2009 bij bouw, verkoop en verhuur van gebouwen moeten worden overlegd. Gemiddeld staat bijna de helft van alle marktpartijen positief tegenover een dergelijk certificaat.
De overheid staat het meest positief tegenover deze ontwikkeling. De hoofdaannemer B&U is het minst positief. Maar ongeveer een derde van de hoofdaannemers is positief over de invoering van een energieprestatiecertificaat.
Aan de respondenten die hebben aangegeven het energieprestatiecertificaat een negatieve ontwikkeling te vinden, is gevraagd waarom ze hier negatief tegenover staan. De belangrijkste reden die hiervoor wordt gegeven is dat er al genoeg wetten en regels zijn ten aanzien van milieueisen, bijvoorbeeld in het Bouwbesluit. Bovendien vinden ze vaak dat de markt op deze manier te weinig ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Ook de toenemende kosten (die op niemand verhaald kunnen worden) en administratieve rompslomp zijn vaak gehoorde klachten.

Trefwoorden: Bouw, Certificering, Epbd

Contact Bouwkennis

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share