Binnenvaart Innovatiedag 17 maart 2006 TU Delft

Door: Centraal Bureau Voor De Rijn- En Binnenvaart  25-01-2006
Trefwoorden: Transport, Innovatiedag

Op vrijdag 17 maart 2006 organiseert het Bureau Innovatie Binnenvaart (onderdeel van de Stichting Projecten Binnenvaart) voor de 3e keer de Binnenvaart Innovatiedag. De Binnenvaart Innovatiedag vindt tussen 9.30 en 17.30 uur plaats in het Aula Congrescentrum van de Technische Universiteit Delft. Prof. dr. ir. N. Wijnolst, voorzitter van de Stichting Nederland Maritiem Land, zal de dag openen.

De Innovatiedag is in eerste instantie bedoeld voor de binnenvaartondernemer, maar richt zich daarnaast ook op andere binnenvaartgerelateerde instanties, zoals scheepsbouwers, toeleveranciers, veiligheids- en milieudeskundigen, keurende en certificerende instanties, verzekeraars, financiële instellingen, verladers, bevrachters, (binnen)havens, overheden, subsidiërende instanties, kennisinstituten en overige profit/ non-profit organisaties.

Via een vijftiental lezingen en een innovatiemarkt zullen deelnemers weer op de hoogte worden gebracht van de nieuwste trends op binnenvaartgebied. Daarbij gaat het niet alleen om concrete innovaties, maar ook om nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het binnenvaartbedrijf, zowel in de zin van kansen als bedreigingen. Het Bureau Innovatie Binnenvaart tracht zodoende het ‘innovatieve vermogen’ van de binnenvaartsector te verhogen, zodat deze vervoersmodaliteit zich in al haar facetten kan (blijven) ontwikkelen tot een topspeler in de Nederlandse en Europese transportsector.

Centraal tijdens de lezingen staan de thema’s ‘CO2-reductie en Brandstofbesparing’, ‘Onderzoek en Beleid’ en ‘Logistiek en ICT’. De lezingen worden verzorgd door Nederlandse, Duitse, Belgische en Engelse sprekers vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en overheidsinstanties. Tegelijkertijd presenteren, gedurende de gehele dag, diverse bedrijven en instellingen hun binnenvaart innovaties op de innovatiemarkt.

De Innovatiedag is gratis toegankelijk en wordt georganiseerd door het Bureau Innovatie Binnenvaart, in samenwerking met diverse sponsoren uit het bedrijfsleven en de overheid. De Innovatiedag wordt tevens mogelijk gemaakt door ondersteuning vanuit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in het kader van het programma CO2-reductie Verkeer en Vervoer, dat wordt uitgevoerd door SenterNovem. Vanuit dit kader wordt, tijdens de Binnenvaart Innovatiedag, ook voor het eerst de nieuwe brochure “Brandstofbesparende en CO2-reducerende technieken in de binnenvaart” kosteloos uitgebracht. In deze brochure wordt een overzicht gegeven van innovaties waarmee men als binnenvaartondernemer brandstof kan besparen en (daarmee) de CO2- uitstoot van de binnenvaartsector verder kan reduceren.

Het Bureau Innovatie Binnenvaart is het innovatieplatform van de binnenvaartsector en wordt gedragen door het Centraal Bureau voor de
Rijn- en Binnenvaart, Het Kantoor Binnenvaart en de Koninklijke Schuttevaer. Het BIB stelt zich ten doel om innovaties in de binnenvaart te stimuleren, en tracht deze doelstelling onder andere te realiseren door het op regelmatige basis organiseren van innovatiedagen. Zowel in 2002 als 2003 is er reeds een Binnenvaart Innovatiedag georganiseerd. In beide jaren konden we rekenen op een bezoekersaantal van ruim 500 vooruitstrevende deelnemers uit de binnenvaartsector en aanverwante sectoren.

Trefwoorden: Innovatiedag, Transport,

Contact Centraal Bureau Voor De Rijn- En Binnenvaart

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share