Deltalinqs tevreden over verwerping van de Havendienstenrichtlijn (Port Package II)

Door: Deltalinqs  25-01-2006
Trefwoorden: Transport, Juridisch, Eeg

Het duidelijke “nee” van het Europees Parlement tegen de plannen van de Europese Commissie voor een havendienstenrichtlijn komt niet onverwacht. De Parlementariërs hebben terecht geconcludeerd dat de havendienstenrichtlijn slechte regelgeving is die voorbij gaat aan het feit dat de havensector in Europa over het algemeen een zeer concurrerende, efficiënte, innovatieve en kapitaalintensieve sector is.

Deltalinqs is altijd tegenstander van de voorstellen van de Commissie geweest en heeft dan ook richting Brussel sterk ingezet op verwerping c.q. volledige aanpassing van de richtlijn. De haven¬dienstenrichtlijn leidt tot grote rechtsonzekerheid voor zittende bedrijven. Daarnaast voegt het niets toe om de grote uitdagingen van de Europese zeehavens – capaciteit, efficiënte afhandeling en duurzaamheid – te ondersteunen. Vooral de verplichte autorisaties voor havendienstverleners, waarbij bestaande contracten ongeacht de resterende looptijd of de gedane investeringen konden komen te vervallen, en de verkorting van de looptijd van contracten zijn niet alleen zeer schadelijk voor de sector, maar ook voor de economie van Europa.

Deltalinqs is voorstander van een havenbeleid dat zich richt op het creëren van een Europees level playing field, spelregels geeft voor staatssteun en mede zorgdraagt voor een gunstig investeringsklimaat om de uitdagingen van morgen aan te gaan. De sector wil daar graag behulpzaam bij zijn.

Trefwoorden: Eeg, Juridisch, Transport

Contact Deltalinqs

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share