Drecomm webontwikkeling | TYPO3 Intranet

Drecomm webontwikkeling | TYPO3 Intranet van Drecomm

Door: Drecomm  06-07-2009

WEBONTWIKKELING | INTRANET / EXTRANET

Succesfactoren Intranet toepassingen

Ook voor bedrijfsintern gebruik kunnen internettoepassingen bijdragen een betere interne communicatie of het vergemakkelijken van dagelijkse taken. Deze zogenoemde intranet toepassingen zijn een laagdrempelige middelen om met elkaar te communiceren, informatie te delen of kennis vast te leggen. Toepassingen kunnen variëren van een eenvoudig digitaal 'smoelenboek', een online versie van het HRM handboek of tot project of taak specifieke oplossingen die de medewerkers ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Ongeacht de aard en omvang van een intranettoepassing; slechts één criterium is bepalend voor het succes van een intranet: daadwerkelijk dagelijks gebruik. En dat wordt alleen gerealiseerd als het intranet ook echt helpt om het dagelijks werk makkelijker, efficiënter of beter te doen.
Intranet aansluitend op dagelijkse werkroutines

Voor Drecomm zijn uw bestaande bedrijfsprocesssen het uitgangspunt. Welke handelingen gaan momenteel omslachtig, waar ontstaan operationele problemen op de werkvloer, welke informatie of kennis kan beter of efficiënter worden gedeeld. Op basis van een gedegen analyse van de bedrijfsprocessen en gesprekken met uw medewerkers over hoe zij hun taken verrichten, waar zij knelpunten ervaren, ontstaat zo een op uw organisatie én medewerkers afgestemde intranet oplossing. Modulair opgebouwd, stap voor stap ingevoerd en aansluitend op de dagelijkse werkroutines binnen uw organisatie. Met als resultaat een intranet dat daadwerkelijk wordt gebruikt.

De toepassingen van een intranet zijn divers en kunnen een goede aanvulling zijn op  bestaande communicatiemogelijkheden. Met een goed ingericht intranet helpt Drecomm uw medewerkers hun dagelijkse taken makkelijker en efficiënter te verrichten.
Vraagstukken

    * Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie weet wie waarvoor verantoordelijk is?
    * Hoe kan ik de innovatie binnen het bedrijf stimuleren en zorgen dat het wiel niet 2 x uitgevonden wordt?
    * Hoe blijft mijn organisatie op de hoogte van marktontwikkelingen?