Kennis management - Drecomm persbericht

Kennis management - Drecomm persbericht van Drecomm

Door: Drecomm  05-02-2009

Waar blijft uw kennis en kunde?

Kennis is een belangrijke productiefactor binnen elk type organisatie. Kennis is niet alleen opgeslagen in documenten, presentaties, databases en procedures, maar vooral in de hoofden van de mensen; uw medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat die – vaak essentiële kennis – wanneer en waar nodig, beschikbaar is? En blijft. Ook als medewerkers onverhoopt ziek worden  of van baan wisselen? Hoe helpt u uw medewerkers om de juiste kennis te vinden, te delen en toe te passen? Hoe vinden mensen elkaar en hoe stimuleer je samenwerking?
Lees meer over kennismanagement


Kennismanagement.

  • geen pasklare oplossing voor borgen, ontsluiten en faciliteren van kennis
  • organisatorische richtlijnen, informatiesystemen en discipline vormen de basis
  • aanpak gericht op inpassing in dagelijkse routine
Kennisborging en kennis delen als dagelijkse routine.
Voor kennismanagement, het borgen, ontsluiten en faciliteren van voor uw organisatie cruciale informatie is geen pasklare oplossing. Met een combinatie van organisatorische richtlijnen, ondersteunende informatiesystemen en discipline kunnen echter grote stappen worden genomen. De aanpak van Drecomm is gericht op het identificeren van voor uw organisatie belangrijke kennisgebieden en het stapsgewijs creëren van een omgeving waarbij kennisborging en kennisdeling onderdeel van dagelijkse routine wordt.

Kennismanagement systemen faciliteren

Het creëren van draagvlak onder uw werknemers, motivatie en gedrag  zijn bepalende factoren voor succesvol kennis delen. De kennismanagement systemen zoals wiki's, intranet/extranet, e-learning, docuement management, digitale projectruimtes en kennisportalen, zijn slechts een instrumenteel onderdeel. Drecomm helpt u daarom niet alleen bij het inrichten van de meest geschikte kennistoepassingen, maar bovenal bij het ontwikkelen en implementeren van de op uw organisatie afgestemde kennisprocedures en het begeleiden en trainen van uw medewerkers.

Kennismanagement als vanzelfsprekend binnen uw organisatie?

Wilt u kennismanagement op een natuurlijke manier in de dagelijkse werkzaamheden integreren zodat uw medewerkers en relaties effectief gebruik kunnen maken van de collectieve kennis van uw organisatie? Neem dan contact op voor een afspraak.