TYPO3 CMS: Content Management, de basis voor online succes!

TYPO3 CMS: Content Management, de basis voor online succes! van Drecomm

Door: Drecomm  10-08-2009

Zoveel gegevens, maar is het nog wel effectief?
Heeft u wel eens stil gestaan bij de complexiteit en diversiteit van de informatie waarmee u, uw medewerkers
en relaties dagelijks te maken hebben? Denk alleen maar aan iets simpels als productinformatie, de
urenregistratie of uw personeelsadministratie. Een veelheid aan gegevens, opgeslagen in verschillende systemen,
databases en bestandsformaten. Vaak zonder duidelijke samenhang. Gebruikers zijn vaak meer tijd kwijt aan
het opzoeken van de juiste informatie, dan aan de eigenlijke taak.
Informatie makkelijk en direct toegankelijk


Drecomm helpt u om deze kluwen van informatie te ontrafelen en op eenvoudige wijze voor u en uw
medewerkers en relaties toegankelijk te maken. De basis hiervoor is een eenduidige informatiearchitectuur
waarmee wij samenhang brengen in de verschillende data- en informatiebronnen.


Informatietoepassingen aansluitend op taakgebied en organisatie


Deze informatiearchitectuur dient als basis voor webbased informatietoepassingen die aansluiten op de manier
waarop uw organisatie en uw relaties met de informatie omgaan.

Zo ontwikkelt Drecomm bijvoorbeeld Project-, Kennis- en HRM portalen waarbij de gebruikers direct en op
hun specifieke taak afgestemd toegang hebben tot informatie. Zo kunnen zij via een projectportal niet alleen de
projectplanning raadplegen, specifieke projectdocumenten opvragen, maar ook direct hun urenregistratie
bijwerken, hun oplossing voor een praktisch probleem toevoegen aan de kennisbibliotheek, via email een
leverancier om nadere productspecificaties vragen of via chat direct overleggen met andere
projectmedewerkers.


Informatie afgestemd op daadwerkelijk gebruik en behoefte


Door te werken vanuit een uniforme informatiearchitectuur kunnen verschillende informatiebronnen en
databases op een voor de gebruiker intuïtieve manier worden ontsloten en worden afgestemd op specifieke
gebruikstoepassingen. De intranet / extranettoepassingen brengen zo niet alleen meer samenhang in de
informatiestromen binnen uw organisatie, maar zorgen er ook voor dat uw medewerkers beter geïnformeerd
en beter toegerust aan de slag kunnen.


Is een intranet/extranet iets voor mijn organisatie?


Meer weten over de intranet/extranet toepassingen? We illustreren u graag de mogelijkheden aan de hand van harde resultaten.


Meer weten?

Meer weten over hoe een goed interaction design de effectiviteit van uw website kan verhogen? Neem dan contact op met Drecomm of kijk op onze website www.drecomm.nl

Drecomm Rotterdam
Walenburgerweg 46 a/b - 3033 AD Rotterdam
T: (010) 466 86 38
F: (010) 466 72 39
E: [email protected]


Drecomm Groningen
Hoendiep 208 - 9245 ED Groningen
T: (050) 577 58 22
F: (050) 577 58 23
E: [email protected]


Drecomm Amersfoort
Bergstraat 25 - 3811 NE Amersfoort
T: (06) 50 500 425
F: (010) 466 72 39
E: [email protected]