TYPO3 Gebruikerstrainingen & Ondersteuning

TYPO3 Gebruikerstrainingen & Ondersteuning van Drecomm

Door: Drecomm  10-03-2009

Praktische trainingen zorgen voor snelle acceptatie en integratie

Kennisoverdracht is een essentieel onderdeel van de Drecomm werkwijze. Een intranet of extranet toepassing is immers pas effectief als hij daadwerkelijk wordt gebruikt. Op uw organisatie afgestemde trainingen en ondersteuning van gebruikers en management bij de introductie van online toepassingen is daarbij cruciaal.

Om de acceptatie van uw online toepassingen te versnellen en het gebruik af te stemmen op uw bedrijfspraktijk verzorgd Drecomm Internet Intelligence praktische gebruikerstrainingen. De trainingen worden afgestemd op uw specifieke behoefte en gebruikte applicaties en kunnen zowel in-company als in ons eigen trainingscentrum worden gegeven.

Hands’on training afgestemd op dagelijkse praktijk medewerkers

Tijdens deze hands’on trainingen maken u en uw medewerkers intensief kennis met de verschillende toepassingsmogelijkheden en leren zij hoe de applicatie hun dagelijkse werkzaamheden kan ondersteunen.

De gebruikerstrainingen worden gegeven op verschillende niveaus en afgestemd op de dagelijkse praktijk en kennisniveau van uw medewerkers.

Aandachtpunten:

    * Gebruik en toepassingmogelijkheden van de applicatie

    * Inbedding in de dagelijkse routine

    * Specifieke toepassingsgebieden

    * Informatie management en beheer

 
Praktisch ondersteuning op afroep

Na afloop van de trainingen beschikken uw medewerkers over de kennis en vaardigheden om de internettoepassing effectief toe te passen in hun werkroutine. En mochten ze in het dagelijks gebruik ondersteuning nodig hebben, dan kunnen zij eenvoudig een beroep doen op onze supportafdeling of gebruik maken van een van de ondersteuningsmodules.

Ondersteuningsmogelijkheden

    * Online helpdesk (telefonische ondersteuning en/of online support)

    * Uitgebreide op uw applicaties afgestemde FAQ’s en quick quides

    * Support Consults, uitgebreide persoonlijke ondersteuning bij gebruik & implementatie

Wilt u meer weten over de trainingen bij Drecomm?