Webontwikkeling

Webontwikkeling van Drecomm

Door: Drecomm  03-06-2009

WEBONTWIKKELING | BEDRIJFSMATIGE WEBTOEPASSINGEN
Het internet als intergraal onderdeel van uw organisatie

Voor steeds meer organisaties vormen webbased applicaties een cruciaal verlengstuk van hun bedrijfsvoering. Door gebruik te maken van bedrijfsmatige webtoepassingen hebben uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders ongeacht tijd en plaats toegang tot voor voor hen relevante informatie en services.

De mogelijkheden zijn legio:

  • klantportalen voor verkoop of service doeleinden
  • koppelingen met administratieve systemen
  • kennisborging en kennisdeling
  • online samenwerking tussen interne/externe medewerkers


Zo kunt u via een klantportaal of extranet-toepassing uw klanten toegang geven tot een selfservice center waar zij zelf hun de status van hun orders in kunnen zien, servicemanuals kunnen inzien of orders kunnen plaatsen. Ook kan via een extranetkoppeling toegang worden verleend tot backoffice applicaties als SAP, Accountview, Exact of Navsion uw relaties zelf transacties kunnen afhandelen. Een andere toepassing is het via een wiki of kennisborgingsysteem delen van kennis of het via een intranettoepassing faciliteren van samenwerking tussen verschillende interne en externe medewerkers.

Succes afhankelijk van afstemming op natuurlijke werkpatronen en verwachtingen

De mogelijkheden zijn legio en in principe onbegrensd. Maar dat wil niet zeggen dat de uitrol van een intranet/extranet, e-commerce toepassing of kennissysteem per definitie bijdraagt aan een hoger rendement van uw medewerkers of organisatie. Het succes van een bedrijfsmatige webapplicatie is veeleer afhankelijk van de wijze waarop deze is afgestemd op uw organisatie, op de natuurlijke werkpatronen en verwachtingen van de gebruikers.

Techniek niet meer dan een gereedschapskist

En daarin schuilt de kracht van Drecomm Internet Intelligence. Bij de implementatie komt veel meer kijken dan kundig programmeerwerk en het sec installeren van een geavanceerd informatiesysteem. De techniek is voor ons niet meer dan een gereedschapskist die gebruikt wordt om de informatie- en transactiesystemen te modelleren naar de specifieke vereisten van uw organisatie. Uw bedrijfscultuur, de werkprocessen, uw bestaande IT infrastructuur en uw ondernemingsdoelstellingen zijn, samen met onze kennis van techniek en methodiek, de bouwstenen voor webtoepassingen die u, uw medewerkers en klanten daadwerkelijk ondersteunen bij hun dagelijkse taken.

Partnership meer dan klant-leverancier relatie?

De realisatie van effectieve bedrijfsmatige webapplicaties is een kwestie van intensieve samenwerking Drecomm en u. Wilt u weten welke invulling wij geven aan het begrip 'partnership', maakt u dan een afspraak of bekijk een van de cases.