Endenburg maakt zich sterk voor het betere werk

Door: Endenburg Electrotechniek  26-09-2006
Trefwoorden: Werkgelegenheid, Banenmarkt

‘Werken in de techniek mag meer ‘sexy’ zijn’

Endenburg Elektrotechniek start een opvallende campagne voor de werving van nieuwe medewerkers. Het Rotterdamse bedrijf wil er echter meer mee bereiken dan alleen de invulling van enkele nijpende vacatures. De campagne beoogt in bredere zin het imago van ‘werken in de (elektro)techniek’ een positieve impuls te geven. Populair gesteld: werken in de elektrotechniek - en techniek in het algemeen - mag meer ‘sexy’ zijn. Zo wordt het nu allerminst ervaren, integendeel. Het wat ‘stoffige’ imago is een belemmering voor bedrijven als Endenburg bij het werven van nieuwe medewerkers, zeker bij een krapper wordende arbeidsmarkt en een gestaag aantrekkende economie.

Rotterdams belang
Endenburg Elektrotechniek opereert in de sectoren Utiliteit en Industrie, met als belangrijkste kernactiviteiten o.a. engineering, aanleg en onderhoud tbv (complexe) installaties, besturingssystemen e.d. Het bedrijf werft momenteel voor meerdere functies, zoals elektromonteur, servicemonteur, projectleider, werkvoorbereider e.d. “Het zijn belangrijke beroepen; technisch onderlegde vakmensen zijn van grote waarde voor de economie; maar dat wordt nog ernstig onderschat.”
Endenburg Elektrotechniek is blij met de diverse initiatieven in de Rotterdamse regio om werken bij technische bedrijven te promoten. “Dat is van groot belang voor de positie van Rotterdam als havenstad. Onze campagne ‘Da’s het betere werk, sluit ook mooi aan bij de ambities van de Gemeente Rotterdam om meer mensen aan het werk te krijgen. En om jongeren beter te scholen, wat ons betreft dus zeker ook in technische beroepen. In het nieuwe collegeprogramma van B&W noemt burgemeester Opstelten Rotterdam ‘De stad van aanpakken. Wel, daar dragen we graag ons steentje aan bij!””

Dirigent van eigen toekomst
In de Endenburg campagne vertellen tevreden medewerkers dat zij het prima naar de zin hebben bij het bedrijf, en waarom dat zo is’; het principe van collega’s werven nieuwe collega’s. Dit wordt uitgedragen met een duidelijk thema: ‘Een loopbaan bij Endenburg.
Da’s het betere werk!’ “En die vlag dekt meer dan één lading,” stelt adjunct-directeur Job Knoester. “Het betere werk geldt niet alleen voor de functie-inhoud, maar ook voor de medewerker in bredere zin. Want wij bieden mensen de ruimte om zich te ontwikkelen, te ontplooien, opleidingen te volgen. Wij geloven in het zelfondernemend vermogen van individuele medewerkers. In onze missie spreken we van ‘medewerkers die zelf dirigent zijn van hun toekomst.”

Allochtone medewerkers
De boodschap wordt uitgedragen in advertenties, op posters en via flyers, die ook op scholen worden uitgedeeld, is de bedoeling. “We willen jongeren zo vroeg mogelijk wijzen op de mogelijkheden van een technische richting.” Knoester vertelt dat men zich met name ook wil richten op de grote groep (jonge) mensen met een allochtone achtergrond. “Die groep vormt voor ons gevoel een groot potentieel met goede medewerkers. We hebben er al goede ervaring mee; het zijn mensen die dit werk kunnen waarderen. Het probleem is dat velen zich niet bewust zijn van de mogelijkheden; het ‘werken in de techniek’ spreekt hen niet aan, maar dan vooral omdat men er geen idee van heeft. Dat willen wij graag bijsturen, o.a. met deze campagne. Een voordeel daarbij is dat Endenburg een erkend leerbedrijf is; wij hebben veel ervaring in de opvang van jonge mensen.”

Sociocratie
In de uitingen van de Endenburg campagne komen twee medewerkers aan het woord die kort iets vertellen over hun werk en hun ervaringen bij Endenburg. Deze mensen werken daadwerkelijk bij Endenburg (dus geen modellen). “We zijn een authentiek bedrijf.” De campagne is daarbij ook tot stand gekomen in samenspraak met de medewerkers, er is draagvlak voor. Die aanpak is kenmerkend voor Endenburg Elektrotechniek, dat zich al decennia lang onderscheidt met een sociocratische organisatiestructuur. Sociocratie wil zeggen: een zo groot mogelijke inspraak en invloed van de individuele medewerkers op het bedrijfsbeleid. “In feite kan elke medewerker zich beschouwen als mede-eigenaar van het bedrijf. Alles gebeurt in overleg. Dat waarborgt optimale betrokkenheid en werkplezier; en dat vertaalt zich ook weer in goede dienstverlening. En dat is dan op te vatten als ‘het betere werk’ voor opdrachtgevers.’

Afrap & banenmarkt
De campagne ‘Da’s het betere werk’ start met de onthulling van de eerste twee posters. Dat gebeurt tijdens een officiële kick-off met medewerking van drs. Roel den Dunnen, voormalig secretaris-generaal bij VROM, ex wethouder en loco burgemeester van Rotterdam, tegenwoordig onder meer actief als lid van de Regieraad, bij de commissie van toezicht Bouwkunde.

De aftrap vindt plaats aanstaande vrijdag 29 september, in het hoofdkantoor van Endenburg Elektrotechniek, aan de Prins Pieter Christiaanstraat 50, 3066 TB Rotterdam.

Deze datum is niet helemaal toevallig. Op 29 en 30 september speelt bij de CWI’s in Nederland namelijk de Landelijke Banenbeurs, en ook daar is Endenburg van de partij, om zich te presenteren als een aantrekkelijke werkgever en mensen enthousiast te maken voor de mogelijkheden van een technische loopbaan.

Trefwoorden: Banenmarkt, Werkgelegenheid

Contact Endenburg Electrotechniek

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share