Prima financieel resultaat Havenbedrijf Rotterdam

Door: Havenbedrijf Rotterdam N.v  06-04-2006
Trefwoorden: Zeevaart, Jaarresultaat, Tranpsort,

Het netto resultaat van het Havenbedrijf over 2005 bedraagt EURO 72 miljoen. Dat ligt ongeveer EURO 14 miljoen boven het resultaat dat het Havenbedrijf de afgelopen jaren boekte. Belangrijkste redenen voor het prima resultaat zijn de toename van de inkomsten door de groei van de overslag en de uitgifte van terreinen, terwijl de uitgaven minder hard stegen.

Het Havenbedrijf stelt de Algemene vergadering van Aandeelhouders voor het volledige netto resultaat van ? 72 miljoen als dividend uit te keren aan zijn enige aandeelhouder in 2005, de gemeente Rotterdam. Dat is conform de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de Staat als toetredende aandeelhouder. De Raad van Commissarissen heeft op 29 maart 2006 ingestemd met de jaarrekening.

De netto opbrengsten uit havengelden en verhuur van terreinen namen toe met EURO 27 miljoen.

Het totaal van de bedrijfsopbrengsten bedroeg EURO 440 miljoen en is nagenoeg gelijk aan 2004

(EURO 442 miljoen). Dit wordt verklaard door een éénmalige bate van EURO 25 miljoen in 2004 als gevolg van verkoop van opslagcapaciteit voor verontreinigde baggerspecie in de Slufter. Gemiddeld nemen de bedrijfsopbrengsten over de afgelopen vijf jaar met zo'n EURO 15 miljoen per jaar toe.

De overige bedrijfslasten bevinden zich de afgelopen vijf jaar op een stabiel niveau van zo'n EURO 130 miljoen per jaar. Uitzondering in deze reeks is 2004, vanwege voorzieningen die dat jaar genomen werden in verband met de RDM-affaire.

Het Havenbedrijf investeerde in 2005 EURO 135 miljoen. Dat is EURO 20 miljoen meer dan het jaar ervoor. Het Havenbedrijf stootte zes groepsmaatschappijen en vijf deelnemingen af die niet meer tot de kernactiviteiten worden gerekend. Er zijn geen nieuwe deelnemingen aangegaan.

Het Havenbedrijf verwacht dat het netto resultaat in 2006 verder toeneemt en boven de EURO 72 miljoen van 2005 uitkomt.

Trefwoorden: Jaarresultaat, Tranpsort, Zeevaart,

Contact Havenbedrijf Rotterdam N.v

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share