Oogzorgnetwerk Zorgonderneming van het Jaar 2008

Oogzorgnetwerk Zorgonderneming van het Jaar 2008 van Het Oogziekenhuis Rotterdam

Door: Het Oogziekenhuis Rotterdam  31-10-2008
Trefwoorden: Arts, Ziekenhuis, Oogheelkunde

PERSBERICHT - Het Oogzorgnetwerk Zorgonderneming van het jaar 2008
 
Het Oogzorgnetwerk is de Zorgonderneming van het jaar 2008. De jury spreekt van een ‘ambitieus en innovatief initiatief’. Het Oogzorgnetwerk is een samenwerkingsverband tussen afdelingen oogheelkunde van verschillende ziekenhuizen met als doel de kwalitatieve oogheelkundige zorg in Nederland te verbeteren. Door de samenwerking is de medische en servicekwaliteit verbeterd en zijn belangrijke innovaties ontstaan.

Ambitieus en innovatief
De winnaar is door de jury uit bijna twintig serieuze kandidaten gekozen. De juryleden waarderen vooral dat Het Oogzorgnetwerk echt ondernemend bezig is en risico durft te nemen. De opbrengst die het netwerk gaat genereren, wordt geïnvesteerd in het netwerk en vloeit daarmee terug naar de partners en patiënten. Daarnaast is de jury zeer te spreken over de samenwerking met en kennisuitwisseling tussen de partners in de verticale ketens (optometristen, apothekers, opticiens, thuiszorg) en over de goede taakdifferentiatie. Op basis van protocollen, scholingsprogramma’s en intensieve samenwerking met (interne) optometristen, werkt Het Oogzorgnetwerk aan verhoging van de kwaliteit van de vooronderzoeken waardoor de spreekuurvervuiling afneemt en de oogartsen meer tijd krijgen voor de core business.
 
In het netwerk werken nu zes oogafdelingen samen, namelijk van Het Oogziekenhuis Rotterdam, het Sint Franciscus Gasthuis, de Reinier de Graaf Groep, het IJsselland Ziekenhuis en twee franchisenemers het Slingeland Ziekenhuis en het Deventer Ziekenhuis. De verwachting is dat het netwerk, dat naar landelijke dekking streeft, in 2010 is uitgegroeid tot circa twintig partners.

Het Oogzorgnetwerk
Het Oogzorgnetwerk is een initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam om de kwalitatieve oogzorg in Nederland te verbeteren. Dit doet zij met een aantal duidelijke doelen waarbij de patiënt centraal staat. Zoals de oogzorg dichterbij brengen, het zorgtraject voor de patiënt transparant en overzichtelijk te maken en aandacht voor de core business van de oogartsen en andere partners in de keten. Het delen van kennis en best practices blijft voorop staan.

De prijs
De Zorgonderneming van het jaar is een initiatief van Zorgmarkt, platform voor marktwerking en ondernemen. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan een zorgproject dat hoog scoort op vijf criteria: betekenisvolle omvang, patiëntgeoriënteerd, efficiencyverhogend, innovatief en overdraagbaar. De deskundige jury bestaat uit de redactie van het magazine Zorgmarkt.

Meer informatie over Het Oogzorgnetwerk vindt u op www.oogzorgnetwerk.nl of bel naar 010- 40234 00, Claudia de Ligt, secretariaat Het Oogzorgnetwerk. Ook indien u geïnteresseerd bent in een brochure, het logo of het model van Het Oogzorgnetwerk ter publicatie.

Trefwoorden: Arts, Oogheelkunde, Oogziekenhuis, Ziekenhuis

Contact Het Oogziekenhuis Rotterdam

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share