Finnema en Goumans nieuwe lectoren Hogeschool Rotterdam

Door: Hogeschool Rotterdam  22-05-2008
Trefwoorden: Onderwijs, Kwaliteit, Onderzoek

Finnema en Goumans nieuwe lectoren Hogeschool Rotterdam

Evelyn Finnema en Marleen Goumans zijn door Hogeschool Rotterdam aangesteld als lectoren Samenhang in de Ouderenzorg. De lectoren gaan zorginnovaties ontwikkelen, onderzoeken en implementeren, gericht op bevordering van Samenhang in de Ouderenzorg in de regio Rotterdam Rijnmond. Het lectoraat is opgezet in nauwe samenwerking met en wordt gefinancierd door ouderenzorgorganisatie Laurens.

Het lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg
Ouderenzorg is actueel. De vergrijzing, de betaalbaarheid van de zorg, het krijgen en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel en het bieden van een zorg- en ondersteuningsaanbod passend bij de vraag van de individuele oudere staan op de maatschappelijke agenda. De diversiteit in thema’s en vraagstellingen, in combinatie met de vaak gesegmenteerde aanpak, maakt dat inhoudelijke en organisatorische samenhang in de ouderenzorg veelal nog een utopie is.
De uitdaging voor het lectoraat is de verschillende ontwikkelingen in een samenhangend geheel vanuit cliënt-, medewerker- en organisatieperspectief vorm te geven en te borgen. Daarmee sluit het lectoraat naadloos aan bij het onlangs door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) geïnitieerde Nationaal Programma Ouderenzorg.

Onderwijs-kennis-arbeid-innovatie
Als lectoren zijn Evelyn Finnema en Marleen Goumans schakels tussen de Hogeschool Rotterdam en de ouderenzorg in de regio Rotterdam, waaronder Laurens.
Laurens biedt in Rotterdam, Barendrecht en op Voorne-Putten een breed pakket van wonen, diensten en zorg. Zij biedt zorg en ondersteuning aan ouderen met een zorgbehoefte. Laurens wil mensen tot op hoge leeftijd in de gelegenheid stellen hun leven zelf in te vullen en past haar werkwijze hier op aan. Laurens kent een traditie van wetenschappelijk onderzoek in nauwe samenwerking met wetenschappelijke instituten (w.o. LUMC en Erasmus MC). Tevens heeft Laurens nauwe banden met de Regionale Opleidingscentra op het gebied van opleiding en bijscholing van medewerkers. Onderwijsvernieuwing op het gebied van welzijn, zorg en management is daarbij een belangrijk thema. De samenwerking met Hogeschool Rotterdam past binnen deze traditie.


De hogeschool streeft er naar om enerzijds onderwijs meer en beter te laten aansluiten op vragen vanuit de zorg. Anderzijds hoopt de hogeschool dat ook instellingen meer gebruik maken van de aanwezige kennis bij studenten en docenten. ‘Outside in, Inside out’ - werken, wordt dat wel genoemd. Zo profiteert Laurens enerzijds van de onderwijs- en onderzoekscapaciteiten van de hogeschool, terwijl studenten en docenten profiteren van de kennis en ervaring van Laurens.
Net zo belangrijk is het investeren in de zorgprofessionals van de toekomst. Instroom van voldoende en adequaat opgeleid zorgpersoneel is een belangrijk vraagstuk met de vergrijzing in zicht.

De lectoren
Beide lectoren combineren hun functie als lector met een baan in de gezondheidszorg. Evelyn Finnema is directeur van ‘In Hoofdzaken’, een ambulante GGZ-organisatie in Heerenveen, Friesland. Marleen Goumans is adviseur Samenhang Wonen, Diensten, Zorg voor Laurens. Op deze manier zijn zij nauw verbonden met de uitdagingen waar de praktijk voor staat en het lectoraat zich op richt.


Trefwoorden: Kwaliteit, Onderwijs, Onderzoek, Ouderen

Contact Hogeschool Rotterdam

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share