Woonlasten wijzigen voor bezitters eigen huis

Door: Hypodomus  03-03-2009
Trefwoorden: Kopen, Woning, Huis

Je bijkomende woonlasten, dus niet je hypotheeklasten, bedragen gemiddeld ruim € 4500 in 2009. Dat is zo’n 15% van het gemiddeld besteedbaar inkomen. Met name de prijs van water en energie bepaalt de hoogte van deze bijkomende kosten.

De bijkomende woonlasten waren afgelopen jaar gemiddeld 218 euro lager.

Water, gas, elektra
De stijging van de bijkomende woonlasten is vooral te wijten aan de stijging van de uitgaven aan gas en elektriciteit. Van gas werd minder verbruikt, maar omdat de prijs hiervan aan de recordprijs van olie van afgelopenjaar is gekoppeld, is het toch duurder. Ook van elektra steeg de prijs, maar ook het verbruik. Water is gemiddeld iets goedkoper geworden omdat de waterleidingbedrijven goedkoper zijn gaan werken.

Waterschapslasten
Arjan Cavé, Erkend Hypotheekadviseur te Hypodomus Rotterdam: “Je waterschapslasten betaal je aan je waterschap voor bijvoorbeeld het wegpompen van water en onderhoud van dijken. De verschillen tussen waterschappen zijn enorm. Zo kan het zijn dat je bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen tot twee keer zoveel moeten betalen, dan dat je in een ander waterschap zou moeten.” Overigens is de gemiddelde waterschapsbelasting voor singles meer gestegen dan voor meerpersoonsgezinnen.

Eigenwoningforfait
Monique Hofland, NVM makelaar bij Hypodomus Den Bosch legt uit: “Wie een eigen huis heeft, moet een gedeelte van de waarde daarvan optellen bij het belastbaar inkomen. Omdat de huizenprijzen over geheel 2008 nog stegen, stijgt ook dit bedrag.”

OZB
Jasper Veenstra, NVM makelaar bij Hypodomus Heerenveen: “Ook de OZB is gekoppeld aan de huizenprijzen, maar omdat de hoogte van dit bedrag door gemeenten bepaald wordt en deze vaak aantrekkelijk willen blijven voor vestiging, wordt het tarief vaak ook verlaagd. De stijging van deze post zal dus doorgaans minimaal zijn.”

Verwachting voor 2010
“Aangezien de prijs van gas en elektra nu nog gekoppeld zijn aan de hoge prijs van olie medio 2008, zullen de uitgaven hiervoor gedurende 2009 dalen, en in 2010 nog een stuk lager zijn,” aldus Chris van der Heijden, Erkend Hypotheek te Hypodomus Den Bosch. “Omdat de waterschapslasten door hun grote verschillen een politiek punt geworden zijn, valt te verwachten dat deze naar elkaar toe zullen schuiven.”

Trefwoorden: Erkend, Gratis Waardebepaling, Huis, Hypotheekadviseur, Kopen, Styling, Verkopen, Woning