Aflossingsvrije hypotheek... wordt niet afgelost

Door: Hypotheek Weetjes  19-03-2009
Trefwoorden: Hypotheek, Aflossingsvrije Hypotheek, Hypotheekrenteaftrek

De benaming van de aflossingsvrije hypotheek is overduidelijk. AflossingsVRIJ - geen aflossing - wordt niet afgelost. En alhoewel 56% zegt te weten dat er bij een aflossingsvrije hypotheek geen vermogen wordt opgebouwd geeft dus 44% aan te weten dat er een restschuld kan overblijven.

Nu kunnen hier natuurlijk allerlei verklaringen voor zijn. Bijvoorbeeld dat de mensen de vragen anders begrepen hebben dan wij ze nu interpreteren. Misschien bouwen ze op een andere manier vermogen op dan in de hypotheek, waardoor ze op de einddatum verwachten geen restschuld over te houden. Of gaan ze er vanuit dat de aflossingsvrije hypotheek gewoon afgelost zal worden uit de verkoopopbrengst van de woning.

Dat laatste lijkt mij het meest waarschijnlijk. Zo kun je er natuurlijk tegenaan kijken: de aflossingsvrije hypotheek blijft staan totdat de woning verkocht wordt. Dan is er dus geen sprake van een restschuld. Tenminste, als de woning dan genoeg oplevert om de openstaande hypotheeksom af te lossen.

Bron: Aflossingsvrije hypotheek... wordt niet afgelost
Op deze website kunt u allerlei hypotheek informatie vinden, tevens de hypotheek berekenen en hypotheek maandlasten.

Trefwoorden: Aflossingsvrije Hypotheek, Hypotheek, Hypotheekrenteaftrek