Notaris moet hypotheekadvies geven

Door: Hypotheek Weetjes  21-01-2009
Trefwoorden: Hypotheek, Notaris, Hypotheek Advies

Hypotheekbemiddelaars zijn 'niet enthousiast'
De hypotheekbemiddelaars zijn hierover 'niet enthousiast', zegt Niels Maurits, directeur van de vereniging van assurantieadviseurs NVA. 'Het voorstel verrast me, al weet ik dat het niet zo best gaat met notarissen. Ze hebben dan wel een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten. Wij zullen ons er niet tegen verzetten, maar ik denk dat er al genoeg hypotheekadviseurs zijn. Zeker in de huidige marktomstandigheden.'

Vanavond overlegt de Tweede Kamer met minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie over de aanpak van vastgoedfraude en de rol van de notaris. Kortlang roept de Kamer op om weer vaste prijzen in te voeren voor het opstellen van koop- en leveringsaktes. De KNB denkt zo de 'kwetsbaarheid' van de notaris tegenover fraudeurs te verminderen.

Marktwerking in het notariaat
Daarmee zou wel een eind komen aan de marktwerking in het notariaat, die vanaf 1999 in fasen is ingevoerd. Dit heeft een prijzenslag onder notarissen veroorzaakt, vooral bij vastgoedtransacties.

'Sinds de marktwerking is ingevoerd', zegt de KNB-voorzitter, 'is de notaris kwetsbaarder. Hij doet hetzelfde werk voor minder geld, en ook nog onder hoge tijdsdruk. Daarom willen wij graag weer terug naar een systeem van vaste leges voor het werk aan een vastgoedtransactie.'

Fraude beter voorkomen
Ook wil ze de notaris in een vroeg stadium inschakelen bij de koop van een huis. Hiermee zou fraude beter te voorkomen zijn, stelt de KNB-voorzitter.

'Van ons wordt verlangd dat we fraude bij vastgoedtransacties tijdig signaleren. Wil de notaris dat goed doen, dan moet hij op het juiste moment worden ingeschakeld. Niet pas bij de juridische overdracht van een pand, maar veel eerder, bij het opstellen van de koopakte. '

Notaris ingeschakeld bij koopakte
In Amsterdam wordt de notaris al ingeschakeld bij de koopakte. De KNB wil deze manier van werken landelijk invoeren.

Justitie wil niet reageren op de voorstellen van de KNB, voordat de minister met de Kamer heeft gesproken.

Bron: Redactie Hypotheek-Weetjes.nl
Notaris moet hypotheekadvies geven

Trefwoorden: Hypotheek, Hypotheek Advies, Hypotheekadviseurs, Notaris