Vragen over de kredietcrisis met de nadruk op uw hypotheek

Door: Hypotheek Weetjes  01-10-2008
Trefwoorden: Hypotheek, Hypotheken, Sparen

Wat als mijn bank wordt overgenomen?

 • Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
  Uw hypotheek en alle rechten en verplichtingen die daarbij horen gaan in dat geval over naar de instelling die de bank overneemt. Zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verandert er in principe niets. Wel kunt u op den duur met wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden te maken krijgen. Dat geldt met name als de rentevaste periode afloopt en er een aanbod komt voor een volgende rentevaste periode.
 • Wat gebeurt er met het opgebouwde aflossingskapitaal van mijn hypotheek?
  Het aflossingskapitaal van een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een andere hypotheek op basis van een levensverzekering is niet ondergebracht bij uw bank, maar bij een verzekeraar. Vaak is deze verzekeraar onderdeel van hetzelfde concern waartoe ook de bank behoort. Bij een overname geldt hetzelfde als bij een bank: uw verzekering gaat mee met alle rechten en verplichtingen die daarbij horen. Zolang u aan uw verplichtingen voldoet verandert er niets voor u. Wel kunt u op den duur te maken krijgen met wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden.
 • Wat gebeurt met mijn spaartegoeden?
  Voor normale spaartegoeden geldt dat alle rechten en verplichtingen overgaan naar de instelling die de bank overneemt. Voor u verandert er in principe niets. Wel kunt op den duur te maken krijgen met een wijziging in de spaarcondities.

Wat als mijn bank failliet gaat?

Het is op dit moment niet te verwachten dat het zover komt, maar omdat er veel vragen over leven, treft u hieronder de antwoorden aan op de meestgestelde vragen.
 • Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
  De hypotheekschuld vervalt niet, maar wordt via de curator (de uitvoerder van het faillissement) overgenomen door een andere partij. Zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verandert er in eerste instantie niets. U kunt te maken krijgen met wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden. Dat geldt met name bij afloop van de overeengekomen rentevaste periode. Op dat moment kan het zijn dat u op zoek moet gaan naar een andere hypotheekverstrekker.
 • Wat gebeurt er met het opgebouwde aflossingskapitaal van mijn hypotheek?
  Het aflossingskapitaal van een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een andere hypotheek op basis van een levensverzekering is niet ondergebracht bij uw bank, maar bij een verzekeraar. Vaak is deze verzekeraar onderdeel van hetzelfde concern waartoe ook de bank behoort. Het door de wet geregelde toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico's nooit uit. Dreigt een verzekeraar failliet te gaan, dan probeert De Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal een korting van de rechten van polishouders.
 • Wat gebeurt met mijn spaartegoeden?
  Normaal gesproken geldt bij faillissement voor spaartegoeden een garantiebedrag van maximaal € 40.000,- per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen), waarbij voor bedragen van € 20.000,- tot € 40.000,- een eigen risico van tien procent geldt. De vergoeding die door de garantie verkregen kan worden kan dus niet meer bedragen dan € 38.000,- per persoon. In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon. Dit zogenaamde 'depositogarantiestelsel' wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Zie voor meer informatie de website van DNB: www.dnb.nl (op de homepage kan gelijk doorgeklikt worden naar deze informatie).
Lees meer over De kredietcrisis en uw hypotheek bij uw bank

Trefwoorden: Bank, Bank Failliet, Hypotheek, Hypotheken, Kredietcrisis, Overname Bank, Spaarrekening, Sparen,