KBC evalueert participatie in NLB Bank (Slovenië)

Door: Kbc Bank N.v. Nederland  11-05-2006
Trefwoorden: Samenwerking, Finance, Deelname

Toen KBC Bank in 2002 een minderheidsparticipatie van 34% nam in NLB Bank (Slovenië), verbond KBC er zich in de aandeelhoudersovereenkomst formeel toe om deze participatie tot eind 2005 niet te verhogen.

De voorbije maanden vonden gesprekken en onderhandelingen plaats tussen de aandeelhouders in verband met de langetermijnplanning voor NLB Bank en de rol van KBC daarin. Ook al werd vooruitgang geboekt, blijven belangrijke meningsverschillen tussen de aandeelhouders bestaan.

Daarom heeft KBC nu besloten om zijn positie in de Sloveense NLB Bank te evalueren. KBC is tot de conclusie gekomen dat het voor zichzelf op lange termijn geen rol ziet weggelegd als minderheidsaandeelhouder in NLB Bank zonder voldoende invloed op het operationele beleid van NLB.
KBC is de mening toegedaan dat het als minderheidsaandeelhouder onvoldoende inspraak heeft in het in overeenstemming brengen van de resultaten van NLB met het Europese gemiddelde. Ook de internationale uitbouw van NLB in de Balkan kan niet op een voldoende kruissnelheid worden gebracht.

KBC wil dan ook zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van NLB tot nader order beperken tot de rol van een louter financiële investeerder in NLB Bank.

Deze beslissing doet evenwel geen afbreuk aan de verdere uitbouw van KBC's tweede thuismarkt in Centraal- en Oost-Europa, zoals die tijdens de strategie-update van 16 december ll. nog werd herbevestigd. KBC zal voortaan rechtstreeks eventuele investeringsmogelijkheden in de Balkanlanden evalueren en benutten.


Trefwoorden: Bankwezen, Deelname, Finance, Samenwerking

Contact Kbc Bank N.v. Nederland

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share