Niet ondergronds? Geen optie!

Niet ondergronds? Geen optie! van Lubbevlieger

Door: Lubbevlieger  19-11-2007
Trefwoorden: Architecten, Makelaars, Bouwbedrijf

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Wereldwijd spelen vraagstukken over deze mega-urbanisatie en over de spanning tussen ‘groei en groen’. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en vraagt om andere ruimtelijke oplossingen. Ondergronds ruimtegebruik maakt duurzame stedelijke ontwikkeling mogelijk. De ondergrond niet gebruiken is daarom geen optie. Nationaal en internationaal Het internationale congres duurt van 27 januari tot en met 29 januari (voertaal Engels) en gaat dieper in op alle relevante en actuele vraagstukken van ondergronds ruimtegebruik. Met vooraanstaande sprekers uit onder meer Japan, VS, Duitsland, Groot Brittannië, Indonesië, Frankrijk, Canada en Nederland. Op 30 januari staan de site visits gepland naar Arnhem, Amsterdam en Den Haag. Op 31 januari is er de jaarlijkse Dag van het Ondergronds Bouwen. Deze dag is al meer dan tien jaar het belangrijkste Nederlandse netwerkevenement voor betrokkenen bij ondergronds bouwen. Uitdagend programma De week toont een overzicht van en gaat in op de issues die spelen op het gebied van het gebruik van de ondergrond, zoals: - The Challenge for Planners Hoe kan de ondergrond maximaal bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling? ZuidAs. Hoe zijn verschillende functies in een bestaande stedelijke omgeving in te passen? Deep City Project. - Tunnelling in Urban Environments De aanleg van een grootschalige infrastructuur. State of art technologie geeft een wereldsteden nieuwe impulsen. En ook over de impact van de bouw op deze steden. Amsterdam Noordzuidlijn, The New Cross London Rail Link Project. - The Climate Change Challenge Het klimaat verandert. De vraag is: Hoe kan de ondergrond bijdragen onze leefomgeving klimaatrobuust te maken? SMART- tunnelconcept uit Kuala Lumpur toont hoe het kan. - Services & Utilities Tunneling Afhankelijkheid van nutsvoorzieningen wordt steeds sterker. Ondergrondse bundeling van kabels en leidingen biedt leveringszekerheid, eenvoudig onderhoud en meer ruimtelijke kwaliteit. Visionaire concepten uit de VS en Nederland. Als u meer wilt weten over het programma van Enlightened Underground: op de website www.thinkdeep.nl staat het volledige programma. --------------------------------------------------------------- Noot voor de redactie: Wendy Hobma, kennis en communicatie COB, geeft u graag meer informatie over Enlightened Underground. Zij is bereikbaar via wendy.hobma@cob.nl en telefoonnummer 0182-540660. Journalisten kunnen op vertoon van hun perspas zonder verdere kosten deelnemen aan het programma. Registratie is echter verplicht. COB is onderdeel van een netwerk van kenniscentra: CURNET. COB stelt zich ten doel een blijvende en duurzame bijdrage te leveren aan de versterking van de kenniseconomie. Daarnaast wil COB op een kritische en vooral innovatieve wijze omgaan met ondergronds ruimtegebruik Enlightened Underground, powered by COB: Think Deep!

Trefwoorden: Architecten, Bouwbedrijf, Bouwen, Civiele Techniek, Cob, Dag Van Ondergronds Bouwen, Enlightened, Evenement, Festival, Ingenieurs, Internationaal Congres, Makelaars, Metro, Noord-zuidlijn, Ondergronds, Planologie, Pta, Ruimte, Stand, Tunnel, Tunnels, Underground,

Contact Lubbevlieger

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share