Medipulse Patiënten Monitor

Door: Medipulse Analytics  10-12-2012
Trefwoorden: Managementadvies, Monitor, Patiënten

Het is van groot belang om inzicht te krijgen in de ervaring van de patiënt om de speer- en eventuele knelpunten binnen uw dienstverlening in kaart te leren kennen. Met de Medipulse Patiënten Monitor© wordt de ervaringen van de patiënt op een laagdrempelige manier in kaart gebracht.

Deze Monitor is speciaal ontwikkeld en getest in collega praktijksituaties en blijkt een zeer gewaardeerde en betrouwbare methode te zijn om consistente sturingsinformatie over de praktijk te krijgen.

 

Sturingsinformatie: u ontvangt cruciale sturingsinformatie in een heldere rapportage

Ervaring: door onze opgebouwde ervaring ondersteunen wij u om knelpunten aan te pakken

Medipulse Benchmark©: de benchmark is een referentiekader voor interpretatie van de resultaten

Betrouwbare informatie: data wordt op een betrouwbare wijze verzameld (>150 responses per maand)

Stand-alone: de Monitor kost u geen tijd waardoor u en uw team zich kunnen richten op de praktijk

Flexibel: als u vragen wilt toevoegen of behandelaars wilt wijzigen kan dit te allen tijde

Trefwoorden: Managementadvies, Monitor, Patiënten, Patiënttevredenheidsonderzoek