Nieuw leven voor vrouwen in Afrika

Door: Mercy Ships  05-11-2008
Trefwoorden: Ontwikkelingslanden, Hulporganisatie, Mercyships


Nieuw leven voor vrouwen in Afrika. Geplaatst: 30 oktober 2008 07:40, laatste wijziging: 30 oktober 2008 07:51

door J. Venema

De dood van honderdduizenden vrouwen in de Derde Wereld wordt veroorzaakt door problemen tijdens de zwangerschap of de bevalling. |foto ANP
--------------------------------------------------------------------------------
De Zweedse minister van Volksgezondheid, Maria Larsson, deed onlangs samen met twee andere vrouwelijke leiders een oproep om iets te doen aan de sterfte van moeders in ontwikkelingslanden. Het was een oproep aan de leiders in de wereld. Maar ook 'gewone burgers' reageren.

In het Nederlands Dagblad van vrijdag 24 oktober werd ik meteen gepakt door de kop 'Pak moedersterfte aan', geschreven door de dames Larsson, Wallström en Robinson. Zij beschrijven in dit artikel hoe in 2005 bij 500.000 vrouwen hun doodsoorzaak verband hield, dan wel veroorzaakt werd door zwangerschap of bevalling. En de gevolgen die dat heeft voor de achterblijvende kinderen en de maatschappij. De meest in het oog lopende oorzaken van deze gigantische moedersterfte is armoede. Maar ook de onbegaanbare wegen, gebrek aan ambulances, veel te weinig professionele vroedvrouwen, artsen en gynaecologen, geen ziektekostenverzekering enzovoort, enzovoort. Kort samengevat: geen toegang tot de gezondheidszorg als die al aanwezig is.

Deze wereldleidsters vragen in dit artikel aan ieder die macht heeft om veranderingen door te voeren, zich gezamenlijk in te zetten voor dit immense probleem. En dan volgt er een opsomming van mogelijkheden wat deze dames denken wat er moet gebeuren om dit op te lossen.

Helaas heb ik niet de macht om veranderingen zoals zij deze beschrijven, te bewerkstelligen, u als lezer waarschijnlijk ook niet. Wij zijn met z'n allen als krantenlezers maar van die gewone huis-, tuin- en keukenvrouwen en mannen. Maar ik wil u graag het volgende voorleggen om het tegendeel te bewijzen.

Wonseh kreeg tien jaar geleden in Liberia haar eerste kindje. Ze had dagenlang weeën, maar de bevalling vorderde niet. Wonseh had geen geld om medische hulp in te roepen. Haar kindje werd ten slotte dood geboren. Door het voortdurende persen, de druk van het babyhoofdje op de bloedvaten van het bekken, was het weefsel tussen blaas en vagina afgestorven en ontstond er een gat in de blaaswand Ze had een visico vaginale fistel (VVF) ontwikkeld. Wonseh werd volledig incontinent op achttienjarige leeftijd. Ze had geen enkele controle over haar urine, het stroomde voortdurend weg. De stank om haar heen was zo erg dat ze zich schaamde. Haar man was het al gauw zat. Hij stuurde haar terug naar haar eigen familie, daar werd ze weggestopt in een achteraf gelegen hutje. Ze kon niet reizen, niet op een matras slapen. Ze hoorde er niet meer bij.

In derdewereldlanden leven circa twee miljoen vrouwen met de aandoening VVF. Nog steeds komen er in Afrika alleen al jaarlijks 80.000 patiënten bij. De aandoening ontstaat meestal tijdens een gecompliceerde bevalling waarbij geen (goede) medische hulp ingeroepen kan worden, als die er al is. De vrouwen worden in de meeste gevallen uit de gemeenschap gestoten. Voor hun mannen zijn ze nutteloos en onwaardig als ze geen kinderen meer krijgen. De rest van hun leven brengen deze vrouwen door in eenzaamheid en armoede. Vaak overlijden ze vroeg aan de gevolgen van urineweginfecties of (moedwillige) uitdroging.

Mercy Ships
Wonseh kwam in contact met de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie Mercy Ships en kreeg een gratis hersteloperatie. Zij kon weer terug naar haar dorp. Ze had geleerd te voorzien in haar eigen onderhoud en hoorde er weer bij. Een nieuw leven. Stichting Newbornlife Nederland zet zich hier in voor deze hersteloperaties van VVF-patiënten. De kosten van de operatie zijn een schijntje in verhouding tot wat het hier in Nederland kost. Het geld komt binnen via collecten en spaarpotjesprojecten. Met dat geld biedt Mercy Ships minimaal 700 fistula-patiënten een gratis hersteloperatie. Dat gebeurt op het hospitaalschip 'Africa Mercy' en in het vrouwenziekenhuis in Sierra Leone. Verder krijgen de vrouwen kleding en worden ze geholpen bij het leren van een vak. In het ziekenhuis komen ze - soms voor het eerst - in aanraking met het evangelie. Voor deze vrouwen begint in meerdere opzichten een nieuw leven, ze horen er weer bij!

Bent u het met mij eens? Wij hebben toch macht om iets in de wereld te veranderen? Ieder op zijn eigen manier. Met geld, met gebed, als vrijwilliger, met een eigen project. Ik roep u als gewone man of vrouw op om u te bezinnen, om te doen wat in uw macht ligt voor deze vrouwen of misschien voor één vrouw met VVF-aandoening. Waarom wachten op de wereldleidsters?

Janneke Venema is voorzitter Stichting Newbornlife Nederland.


Trefwoorden: Hulporganisatie, Mercyships, Moedersterfte, Nederlandsdagblad, Newbornlife, Nieuwleven, Ontwikkelingslanden, Vrouweninafrika, Vvf.hospitaalschip,