OK assistente uit Groene Hart ziekenhuis naar Liberia

Door: Mercy Ships  20-11-2008
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Sponsoring, Goededoelen

OK-assistent Marion Laros in Libera
Op 17 oktober 2008 is OK-assistent Marion Laros op het vliegtuig naar Liberia gestapt. Gedurende vijf weken zet zij zich als vrijwilliger in voor de internationale hulporganisatie Mercy Ships.

Ziekenhuisschip
In haar speurtocht naar de mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Afrika kwam Marion in contact met Mercy Ships. Mercy ships is een christelijke organisatie die op veel gebieden zoals bouw, onderwijs en gezondheidszorg hulp biedt aan de allerarmste landen in Afrika. Zo bezitten zij een ziekenhuisschip dat zich momenteel voor de kust van Liberia bevindt. Op het schip bevinden zich voor kortere of langere tijd 450 vrijwilligers. Waaronder Marion.

Bevlogen
Marion heeft lange tijd naar deze reis uitgekeken: “Twintig jaar geleden bij de start van mijn opleiding tot OK-assistent hier in het GHZ, wist ik al dat ik ooit naar Afrika wilde om de allerarmsten te helpen. Nu komt eindelijk die droom uit. Gezondheidszorg in Liberia is er nauwelijks, veel mensen blijven jarenlang met tumoren of ander letsel doorlopen zonder een arts te zien. Deze mensen worden vaak uit hun leefgemeenschap verstoten.”

Voorbereiding
Aan het verblijf van Marion zijn er vele weken van voorbereidingen vooraf gegaan. Marion: “Ik heb stapels papierwerk ingevuld, alleen gekwalificeerd personeel kan aan boord vrijwilligerswerk verrichten. Ik ben gecontroleerd op gezondheid, moet vaccinaties halen, ticket regelen, noem maar op.” Voor het verblijf aan boord betaalt iedere vrijwilliger een bijdrage. Marion: “Voor de kosten van mijn ticket en verblijfskosten word ik door het GHZ en een aantal maatschappen gesponsord, zelf investeer ik o.a. door al mijn vakantiedagen voor deze reis in te zetten. Ik ben dankbaar dat het ziekenhuis me helpt om mijn droom waar te maken.”

Thuisfront
Om vijf weken haar huis in Gouda te verruilen voor een verblijf op het ziekenhuisschip in Liberia vraagt ook een offer van het thuisfront. “Mijn man heeft me aangemoedigd om mijn droom uit te voeren, hij steunt me om naar Liberia te gaan. Maar we missen elkaar wel!”

Weblog
Marion: “Ik vind het heel leuk om geïnteresseerden op deze manier een kijkje achter de schermen op het schip te geven. Zeker omdat mijn hart niet alleen bij het vrijwilligerswerk in Afrika ligt maar ook hier bij mijn werk in het ziekenhuis.”Trefwoorden: Africamercy, Armelanden, Gezondheidszorg, Goededoelen, Groenehartziekenhuis, Liberia, Mercyships, Okassistent, Sponsoring, Ziekenhuisschip,