Schipperskerstfeest Rotterdam

Door: Mercy Ships  06-01-2009
Trefwoorden: Gezondheidszorg, Hulpverlening, Vrijwilligerswerk


Schipperskerstfeest 2008
Het Schipperskerstfeest werd dit jaar gevierd op 26 december in de Pelgrimskerk aan de Reyerdijk 51 in Rotterdam IJsselmonde. Ds Louis Krüger houdt een overweging.

Thema van het feest is 'de kracht van het kleine'. Kleine gebeurtenissen, op het moment dat het gebeurt soms niet van groot belang, blijken later van beslissende betekenis te zijn. Medewerking is er van een groot samengesteld mannenkoor onder leiding van Arjan Breukhoven die ook de piano bespeelt, de fluitist Kees Alers en de bariton Hans Voschezang. De samenzang wordt begeleid door André de Jager op het orgel met Henk Jan Drost op de trompet.

Collecte voor Mercy Ships

Tijdens de dienst wordt een collecte gehouden voor Mercy Ships. Mercy Ships is een christelijke organisatie die hospitaalschepen gebruikt om hoop en genezing te brengen naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Wereldwijd worden mensen en middelen gemobiliseerd om op een effectieve manier medische hulp en ontwikkelingssamenwerking gestalte te geven.

De vloot van Mercy Ships wordt bemand door maritiem officieren, artsen, verpleegkundigen, onderwijzers, land- en waterbouwkundigen en vele andere vrijwilligers. Hun diensten veranderen levens wanneer deskundige hulp en ontwikkelingsprojecten gratis aangeboden worden en in samenwerking met de plaatselijke bevolking uitgevoerd. Er wordt samengewerkt met plaatselijke organisaties, kerken en individuen, altijd op uitnodiging van de regering van het betreffende ontwikkelingsland. Zo omvat de Mercy Ships vloot varende privé-ziekenhuizen.

Er wordt geopereerd in vier categorieën: - correctie van gespleten lip en/of verhemeltes en uitgebreide ingrepen ter reconstructie van defecten in het gezicht zoals verwijdering van tumoren; - oog-chirurgie omvat staaroperaties met het inbrengen van kunstlenzen, correctie van scheelzien of implantatie van oogprothesen voor mensen met beschadigde of zieke ogen; - orthopedische operaties, zoals breuken, klompvoeten en heupslijtage; - VVF (fistel) operaties. Alleen al in Afrika komen er jaarlijks 80000 gevallen bij van meestal jonge vrouwen die door een mislukte bevalling enorm beschadigd zijn geraakt. Alle operaties, die in de bezochte landen niet beschikbaar zijn voor een groot deel van de bevolking, worden door Mercy Ships gratis gedaan. Plaatselijke artsen en chirurgen worden opgeleid om “follow up” te kunnen doen en zo mogelijk zelf de eigen bevolking te dienen met hun nieuw verworden kennis.

Trefwoorden: Arme Landen, Gezondheidszorg, Hulpverlening, Land- En Waterbouwkunde, Liberia, Mercyships, Ontwikkelingslanden, Schipperskerstfeest, Vrijwilligerswerk, Westafrika,