Overvallen juweliers 38% gestegen in 2008

Door: Nassau Verzekeringen  26-01-2009

OVERVALLEN JUWELIERS 38% GESTEGEN IN 2008

Rotterdam – 26 januari 2009 – In het afgelopen jaar zijn er 38% meer overvallen op juweliers geweest dan het jaarlijks gemiddelde sinds 2000. Na een aantal jaren met gemiddeld ruim 43 overvallen per jaar, is 2008 met 60 overvallen een negatieve uitzondering, concludeert Nassau verzekeringen uit eigen cijfers. Naast preventiemaatregelen die de juweliersbranche zelf neemt, moeten Justitie en Politie meer landelijke overvalspecialisten inzetten om pakkansen te vergroten en herhaling te voorkomen.

De stijging wordt onder meer veroorzaakt doordat er steeds minder contant geld in omloop is door gebruik van pinautomaten. Andere makkelijk verhandelbare goederen zijn daardoor aantrekkelijker voor diefstal, vooral dure merkhorloges. Opvallend is de toename van overvallen met scooters. Winkelcentra in binnensteden zijn in de regel moeilijk toegankelijk. Met een, meestal gestolen, scooter is de juwelierszaak makkelijk te bereiken en kunnen daders, doorgaans twee of drie personen, eenvoudig wegkomen. Ook zag 2008 een terugkeer van grote professioneel opgezette overvallen die een paar jaar lang niet noemenswaardig veel hadden plaatsgevonden. Opmerkelijk was verder dat er op één dag drie – niet gelieerde - overvallen in de regio Amsterdam plaatsvonden. 40% van alle overvallen vond, zoals ieder jaar, plaats in het laatste kwartaal van het jaar. In die periode liggen de kerstcollecties in de winkels en zijn de donkere dagen gunstig voor overvalpogingen.

Ad Luykx, specialist juweliersverzekeringen bij Nassau: ’Het is onmogelijk overvallen volledig te voorkomen, ondanks krachtige preventiemaatregelen die de juweliersbranche neemt. Een overval kan wel moeilijker en minder aantrekkelijk worden gemaakt door het installeren van betere digitale opnameapparatuur en het aanbrengen van zo veel mogelijk hindernissen zoals sluisdeuren. De pakkans wordt daarmee ook sterk vergroot. Essentieel voor alle juwelierszaken is dat medewerkers precies weten hoe zij moeten handelen bij een overval. Duidelijke richtlijnen op dit gebied voorkomen veel onnodig persoonlijk leed.’

Op landelijk niveau werken het bedrijfsleven en de overheid nauw samen aan overvalreductie op basis van het Convenant Aanpak Winkelcriminaliteit. Belangrijk speerpunt is de aanpak van overvalcriminaliteit, ramkraken en vormen van georganiseerde zware winkelcriminaliteit. Hiervoor is een landelijke overvalcoördinator aangesteld. Hulpmiddel voor Justitie vormt ook het LORS (Landelijk Overval en Ramkraak Systeem) waarin alles over toedracht, aard, locatie etc. wordt vastgelegd. Gemeenten waar veel overvallen plaatsvinden worden gestimuleerd om met concrete maatregelen het aantal overvallen terug te dringen. Nassau pleit binnen de huidige maatregelen voor het aanstellen van nog meer overvalspecialisten om de pakkans te vergroten en zo herhalingen te voorkomen.

Over Nassau verzekeringen
Nassau verzekeringen maakt deel uit van de Bloemers Nassau Groep.
Bloemers Nassau Groep bestaat in hoofdzaak uit twee verzekeringsmaatschappijen. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is de Schademaatschappij die een aantal gespecialiseerde bedrijfsmatige risico’s verzekert, zoals Beroeps- en Bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheid, Technische verzekeringen, Kidnap and Ransom, Product Recall, Inbraak (juweliers e.d.), Glas en Brand- en Bedrijfsschade. Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. is de Levenmaatschappij voor pensioenoplossingen voor DGA’s en andere beleggingsverzekeringen. Bloemers Nassau Groep streeft ernaar om in alle niches waarin zij actief is een toonaangevende positie in te nemen. De Groep heeft 170 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. Ook heeft de Groep vestigingen in Amsterdam, Barendrecht, Keulen, Kopenhagen, Parijs en Londen. Zie ook: www.nassauverzekeringen.nl.

EINDE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margriet Tutuhatunewa-Jansen
Telefoon: 010 – 441 82 73/ 06 53 21 98 38
Fax: 010 – 402 23 73
E-mail: maetutuhatunewa@nassau.eu