Verzekeraar pleit voor level playing field en internationale coördinatie van toezicht

Door: Nassau Verzekeringen  18-06-2009
Trefwoorden: Faillissementen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid

Rotterdam, 18 juni 2009 – Nassau verzekeringen boekte over 2008 voor het vijfde achtereenvolgende jaar goede resultaten ondanks de extreme en fundamentele veranderingen in de economische omstandigheden in het verslagjaar. De combined ratio over 2008 was 82,6% (2007: 79,2%). De geboekte bruto premie steeg met 6% tot € 96,2 mio (2007: 90,6). Verzekeringstechnisch rendement op langere termijn is de belangrijkste strategische drijfveer van Nassau verzekeringen en is cruciaal in de bedrijfsvoering. Nassau is dan ook bijzonder tevreden met dit verzekeringstechnische resultaat. De nominale impact van (ongerealiseerde) verliezen op de gehele beleggingsportefeuille bleven relatief beperkt, gezien de omvang van de beleggingen. Mede als gevolg van deze waardedaling van de beleggingen, die via de winst- en verliesrekening worden geboekt, is de winst gedaald tot € 2.4 mio (2007: € 14.7) voor belastingen. De solvabiliteit van Nassau verzekeringen blijft zeer hoog, 327% van de wettelijk vereiste norm.

Dick de Boer, directeur Nassau verzekeringen, bij de presentatie van de jaarcijfers vandaag in Rotterdam: ‘Overheidsdeelname in verzekeraars verstoort op dit moment in hevige mate het level playing field waar iedere speler recht op heeft. Wij pleiten voor het buiten de overheidsteun zetten van de niet-systematische delen van banken en verzekeraars, bijvoorbeeld via veilingen. Hiermee wordt voorkomen dat een goed functionerende niet-overheidsgesteunde partij moet concurreren met een gesubsidieerde onderneming. Tot dit zo ver is, vinden wij een vennootschapsbelastingpauze voor goed functionerende partijen gerechtvaardigd. Sterkere internationale coördinatie van toezicht is met spoed nodig omdat standaarden tussen landen te veel verschillen. Ook is veel beter toezicht op de – in het algemeen falende - rating agencies geboden.

Indien concurrerende verzekeraars met de Staat als aandeelhouder zowel in Nederland als in het buitenland doorgaan met het dumpen van premies zal het moeilijk worden om zowel Nassau’s groeipad als de gewenste combined ratio te realiseren. Wel gaat Nassau ervan uit door scherpe risicoselectie in 2009 een combined ratio van onder de 100% te kunnen boeken.

Nassau waarschuwt in het jaarverslag voorts tegen het klakkeloos invoeren van nieuwe toezichtmodellen: voorkomen moet worden dat deze schijnzekerheid bieden. De nieuwe modellen vergen veel kennis en integriteit bij de gebruiker en zijn voor een deel gebaseerd op verkeerde uitgangspunten. Volgens Nassau voldoet het bestaande Solvency I, indien gekoppeld aan een hoger solvabiliteitspercentage en internationaal gelijke normen, prima. Ook wordt met behoud hiervan administratieve lastenverzwaring voorkomen. Nassau zelf is overigens al gereed voor de invoering van Solvency II.

Nassau verwacht een toename in het aantal aansprakelijk stellingen van bestuurders, onder meer door groei in het aantal faillissementen, en een stijging van beroepsaansprakelijkheidsclaims.

Gedurende het verslagjaar is veel aandacht geweest voor het investeren in mensen en in systemen, conform de strategie van een lange termijn focus op positieve verzekeringtechnische resultaten.

Over Nassau verzekeringen
Nassau verzekeringen maakt deel uit van de Bloemers Nassau Groep.
Bloemers Nassau Groep bestaat in hoofdzaak uit twee verzekeringsmaatschappijen. Nassau Verzekering Maatschappij N.V. is de Schademaatschappij die een aantal gespecialiseerde bedrijfsmatige risico’s verzekert, zoals Beroeps- en Bestuurders- en bedrijfsaansprakelijkheid, Technische verzekeringen, Kidnap and Ransom, Product Recall, Inbraak (juweliers e.d.), Glas en Brand- en Bedrijfsschade. Leidsche Verzekering Maatschappij N.V. is de Levenmaatschappij voor pensioenoplossingen voor DGA’s en andere beleggingsverzekeringen. Bloemers Nassau Groep streeft ernaar om in alle niches waarin zij actief is een toonaangevende positie in te nemen. De Groep heeft 170 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam. De Groep heeft vestigingen in Barendrecht, Keulen, Kopenhagen, Parijs en Londen. Zie ook: www.nassauverzekeringen.nl.

EINDE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Margriet Tutuhatunewa-Jansen
Telefoon: 010 – 441 82 73/ 06 53 21 98 38
Fax: 010 – 402 23 73
E-mail: [email protected]

Trefwoorden: Beroepsaansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Faillissementen, Internationale Coördinatie, Solvency, Vennootschapsbelastingpauze,