Eerste landelijk handboek geneesmiddelen bij kinderen

Door: Nkfk  01-04-2008
Trefwoorden: Kinderen, Geneesmiddelen, Landelijk Handboek

Nederlands Kenniscentrum Farmacotherapie bij Kinderen lanceert eerste kinderformularium

Eerste landelijk handboek geneesmiddelen bij kinderen


Rotterdam/Utrecht, 31 maart 2008 - Op maandag 31 maart publiceert het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) het eerste landelijke formularium voor geneesmiddelen bij kinderen. Een dergelijk openbaar toegankelijk handboek voor geneesmiddelengebruik bij kinderen bestond nog niet. Het NKFK hoopt hiermee de kwaliteit en veiligheid van het geneesmiddelengebruik bij kinderen te verbeteren. Het kinderformularium is voor iedereen toegankelijk via internet.Het NKFK heeft bestaande versnipperde informatie over geneesmiddelgebruik bij kinderen samengevoegd in het nieuwe kinderformularium. In het kinderformularium zijn de meest gangbare geneesmiddelen voor kinderen opgenomen en voorzien van een dosis-advies en - indien beschikbaar - van aanvullende pediatrische informatie over bijwerkingen en aanwijzingen voor gebruik bij kinderen. Daarnaast is in het kinderformularium informatie opgenomen over de registratiestatus van een geneesmiddel voor kinderen, zodat artsen zich bewust zijn van het zogenaamde ‘off label’ voorschrijven en ouders en kinderen daarover beter kunnen informeren.Veel geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven, zijn niet geregistreerd voor gebruik door kinderen. Die geneesmiddelen worden dan ‘off label’ voorgeschreven. Veel artsen zijn zich daar echter niet van bewust omdat de exacte registratiestatus van een geneesmiddel niet bekend is. Het NKFK hoopt met het toevoegen van informatie over de registratiestatus van een geneesmiddel voor kinderen de bewustwording rond off-label voorschrijven te vergroten en de zodoende informatie-voorziening aan kind en ouders te verbeteren.De nieuwe geneesmiddelenwet stelt dat off-label voorschrijven alleen is toegestaan, wanneer het off-label voorschrift is opgenomen in richtlijnen van de beroepsgroep, of wanneer er voorafgaand overleg heeft plaats gevonden tussen de voorschrijvend arts en een apotheker. Omdat off-label binnen de kindergeneeskunde op grote schaal voorkomt, veroorzaakt dit verplichte overleg een onwerkbare situatie voor arts en apotheker. Het kinderformularium zal door de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) erkend worden als richtlijn voor het toedienen van medicijnen aan kinderen. Deze erkenning is van groot belang om een werkbare situatie voor voorschrijver en apotheker te handhaven.Het kinderformularium wordt als dynamisch document beschouwd (wordt regelmatig geactualiseerd) en voorzien van evidence-based informatie over geneesmiddelengebruik. Er is een PDA versie in de maak. Het NKFK is gesubsidieerd door het ministerie van VWS.www.nkfk.nl

www.kinderformularium.nlTrefwoorden: Geneesmiddelen, Kinderen, Landelijk Handboek

Contact Nkfk

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share