Meer behoefte aan flexibiliteit tijdens crisis

Meer behoefte aan flexibiliteit tijdens crisis van Pay For People

Door: Pay For People  12-08-2009
Trefwoorden: Flexibel, Payroll

De horeca heeft flink te lijden onder de economische terugval.
Koninklijke Horeca Nederland maakte bekend dat de omzet binnen de sector gemiddeld met 5,3 procent daalde ten opzichte van een jaar eerder.

Bijna drie op de tien horecaondernemers verhoogde in het tweede kwartaal de prijzen. In het kwartaal daarvoor had 35 procent van de bedrijven dat ook al gedaan. Een uitzondering zijn de ondernemers in de hotelsector. Relatief veel hotelexploitanten meldden de prijzen juist te hebben verlaagd. (bron: zibb.nl)
Van de horecaondernemers zegt 36 procent het afgelopen kwartaal maatregelen te hebben genomen om het bedrijfsresultaat te verbeteren. De meeste bedrijven noemen besparingen op de personeelskosten als maatregel.
Juist in deze tijden is het verstandig om de arbeidsverhoudingen flexibeler te maken, zonder dat het ten koste van de arbeidsvoorwaarden van de werknemer gaat.

We kunnen concluderen dat er in deze tijden meer behoefte is aan flexibiliteit. Op deze manier kunt u uw arbeidsverhoudingen voortzetten, zonder dat uw werknemers hiervan de dupe worden. Ook in deze recessie helpt Pay for People u hier graag bij.

Trefwoorden: Flexibel, Payroll