Nieuwe NBBU CAO

Door: Pay For People  18-02-2009
Trefwoorden: Uitzendkracht, Nbbu, 65-plus Regeling

De nieuwe NBBU CAO, die op 1 april 2009 ingaat, houdt rekening met de economische malaise en de positie van de uitzendkracht hierin. Deze CAO gaat zich globaal richten op administratieve lastenvermindering voor de werkgever, scholingsmogelijkheden voor de werknemer, het langer doorwerken van 65-plussers en het stimuleren van werklozen om te gaan werken.

Vroegtijdige schoolverlaters en langdurig werklozen kunnen in de eerste 26 gewerkte weken worden ingezet met een loon van 85 procent van het voor hen geldende loon (loonverhoudingsvoorschrift), maar met minimaal het wettelijke minimumloon. Op deze manier bouwen deze uitzendkrachten werkervaring op en kunnen zij gemakkelijker bemiddeld worden.

Deze NBBU CAO draagt ook bij aan administratieve lastenverlichting voor MKB ondernemers. Er komt een mogelijkheid om uitzendovereenkomsten, werkbriefjes en loonstrookjes digitaal te verstrekken.

Er zal ook worden geïnvesteerd in het centraal aanbieden van scholingsmogelijkheden. De NBBU leden kunnen hier van profiteren.

In het kader van ‘langer werken’ wordt in de nieuwe NBBU CAO de 65-plus regeling geïntroduceerd: fase 65-plus. Deze regeling maakt het uitzenden van mensen ouder dan 65 jaar veel flexibeler en maakt het voor hen gemakkelijker om (weer) aan de slag te gaan of om langer door te werken. Uniek is dat 65-plussers maar liefst zeven jaar kunnen worden uitgezonden, voordat zij in een vast dienstverband terechtkomen.
De CAO zal zo snel mogelijk te downloaden zijn van onze website.

Trefwoorden: 65-plus Regeling, Nbbu, Nbbu Cao, Uitzendkracht,