ZZP-ers: voordelen en risico’s in kaart

ZZP-ers: voordelen en risico’s in kaart van Pay For People

Door: Pay For People  12-08-2009

Het unieke van de ZZP-formule is het niet-bestaan van een dienstverband. Dit zorgt voor de voordelen voor beide partijen, maar houdt direct ook het grootste risico in zich. Wat als de belastingdienst toch oordeelt dat er een dienstverband is? Dan is de inlener werkgever, en had hij belastingen en premies moeten afdragen.
Om dit te voorkomen, vraagt de ZZP-er aan de belastingdienst een verklaring arbeidsrelatie (VAR). Die is er in 4 vormen. De ZZP-er die met zijn eigen BV werkt krijgt een VAR-DGA. De ZZP-er die met een eenmanszaak werkt, krijgt als het goed is een VAR-WUO (Winst Uit Onderneming). Een andere VAR (loon uit dienstbetrekking of resultaat uit overige werkzaamheden) geeft geen rechtszekerheid over de arbeidsverhouding. Wij adviseren om in de laatste 2 gevallen de ZZP-er via een payrollorganisatie te verlonen.

Als u ZZP-ers inhuurt, zorg dan dat u een kopie van de VAR (DGA of WUO), een uittreksel uit het handelsregister en een kopie van een geldig legitimatiebewijs bij uw administratie bewaart. De VAR is een jaar geldig, dus zorg elk jaar voor een nieuwe kopie. Zorg tevens voor een goede inhuurovereenkomst, met duidelijke afspraken over duur, omvang, tarieven en werkzaamheden.

Een tweede nadeel, zeker als u veel ZZP-ers inhuurt, is de administratieve rompslomp. Niet alleen van het op orde brengen en houden van de contract- en VAR-administratie, maar ook de vele verschillende facturen die de ZZP-ers sturen, op verschillende momenten.

Pay for People kan deze administratie desgewenst geheel uit handen nemen en zorgen dat u wekelijks een overzichtelijke factuur krijgt voor al het ingehuurde personeel.