Het Oogziekenhuis haalt 4500 euro op met loop voor het kindercentrum

Door: Philogirl  15-10-2008

Het prachtige weer, de geslaagde warming-up, de deelname van blinden en slechtzienden van Stichting Running Blind met hun buddy’s, de medewerkers van MEE en VISIO, alles en iedereen werkte mee aan een geslaagde middag.
De in totaal 80 lopers liepen in een uur tijd 4500 euro bij elkaar. Deze opbrengst wordt gebruikt voor het verbeteren van patiënteninformatie voor kinderen. Voor de oprichting van het kindercentrum is nog veel meer geld nodig, maar met dit geld wordt al een belangrijke stap gezet.

Het Oogziekenhuis wenst het kindercentrum op te richten, een fysieke plek voor kinderen met een oogheelkundige aandoening. Op deze plek kunnen kinderen onderzocht en behandeld worden, zonder geconfronteerd te hoeven worden met de oogheelkundige problematiek bij volwassenen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie:
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis is een ‘Center of Excellence’, wat inhoudt dat zorg, opleiding en research volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Hospitals. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.

Jaarlijks kent Het Oogziekenhuis Rotterdam 15.000 bezoekers beneden de leeftijd van 15 jaar op de polikliniek. Daarnaast worden er per jaar 750 kinderen geopereerd. Kinderen bezoeken een oogarts of orthoptist. Veelal komen deze kinderen terecht op spreekuren die gemengd zijn met volwassenen op verschillende locaties in het gebouw. Het is dus van belang dat het kind met een oogheelkundige aandoening naast medisch uitstekende zorg ook specifieke aandacht krijgt voor het kind als "geheel". Angstreductie speelt hierbij een belangrijke rol, omdat de angst om blind te worden bij iedereen met een oogheelkundige aandoening speelt.

Het project “kindercentrum” heeft als doel om voor de specifieke patiëntengroep van kinderen tot en met 14 jaar de oogheelkundige zorg te concentreren op één locatie in Het Oogziekenhuis waarbij zowel medisch, psychologisch en logistiek met een duidelijke kindgerichte visie wordt gewerkt.

Voor meer informatie over Run4Kids, het kindercentrum en/of interviews met betrokkenen kunt u contact opnemen met:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
Renske Grootendorst

Telefoon: 010 - 401 78 06
e-mail: r.grootendorst@oogziekenhuis.nl