Oogziekenhuis ROTTERDAM wint IGZ ZorgVeiligPrijs

Oogziekenhuis ROTTERDAM wint IGZ ZorgVeiligPrijs van Philogirl

Door: Philogirl  12-06-2009

12 juni 2009 - Het initiatief Team Resource Management van Het Oogziekenhuis heeft de IGZ ZorgVeiligPrijs gewonnen. Dat maakte inspecteur-generaal Gerrit van der Wal 11 juni bekend op het jaarlijkse patiëntveiligheidscongres van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Team Resource Management
De prijs gaat naar het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid in de Nederlandse zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam traint sinds 2008 alle operatieteams in team resource management. Hierbij worden betrokkenen door luchtvaartdeskundigen getraind in het herkennen en erkennen van risico’s, de rol van hiërarchie en het werken in teams. De training is opgebouwd uit vier elementen, waaronder een ‘flight simulator’-sessie.

Menselijke factoren
Menselijke factoren spelen de belangrijkste rol bij het veroorzaken van onbedoelde schade aan de patiënt, zo bleek uit onderzoek van het NIVEL. “De training bevordert het veiligheidsbewustzijn van alle betrokkenen op de operatiekamer door aandacht te schenken aan deze menselijke factoren en niet-technische vaardigheden als leiderschap, feedback geven en besluitvorming”, zegt Dirk de Korne, beleidsadviseur en onderzoeker in Het Oogziekenhuis.

Flight simulator
In de flight simulator van een Boeing of een Airbus passen de deelnemers het geleerde toe in een omgeving waar ze niet kunnen terugvallen op hun professionele technische vaardigheden. Wat gebeurt er wanneer de verpleegkundige op de stoel van de gezagvoerder zit? Wie maakt dan de keus om het landingsgestel uit te klappen? De Korne: “Het wegnemen van onnodige hiërarchie is van groot belang in het veiliger maken van de zorg. Artsen zijn door de team resource management training bereid zich meer kwetsbaar op te stellen. En verpleegkundigen geven aan dat ze meer gestimuleerd worden om aan de bel te trekken als ze denken dat iets bijna fout gaat”.

Jury
De jury, bestaande uit ondermeer Wim Deetman (lid Raad van State), Peter Holland (oud-voorzitter KNMG) en Rein Willems (lid CDA Eerste Kamer en oud president-directeur van Shell Nederland) prijst Het Oogziekenhuis omdat zij zeer consequent bezig is met veiligheid. “Na een eerder ingevoerde ‘time out- procedure’, waarmee het aantal links-rechtsverwisselingen tot nul werd gereduceerd, is er opnieuw een ‘best practice’ onder de aandacht te brengen door te leren van het bedrijfsleven”, aldus het juryrapport.

Noot voor de redactie:
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ‘Center of Excellence’, dat inhoudt dat zorg, opleiding en research volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Hospitals. Jaarlijks worden ruim 14.000 operaties uitgevoerd en 150.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.

Meer informatie over het initiatief Team Resource Management van Het Oogziekenhuis:
Dirk de Korne, tel. 06 - 505 556 26, d.dekorne@oogziekenhuis.nl

Het Oogziekenhuis Rotterdam – www.oogziekenhuis.nl
Beelmateriaal op hoge resolutie? maaike@philogirl.nl