ZIEN WIJ ELKAAR NOG IN HET NIEUWE JAAR?

Door: Philogirl  23-12-2008

Rond de nieuwjaarsviering komen vooral veel Rotterdamse slachtoffers bij de spoedeisende hulp van Het Oogziekenhuis Rotterdam terecht. In de weken daarna komen er ook veel patiënten uit andere delen van Nederland naar het in ogen gespecialiseerde ziekenhuis. In de afgelopen zes jaar heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam 170 mensen behandeld voor oogletsel door vuurwerk. Van de 49 ernstige oogletsels betrof het in 39 gevallen kinderen! Met name jongens tussen de 8 en 18 jaar zijn slachtoffer. En vaak zijn het de toeschouwers die worden geraakt.

Voorlichting aan jongeren is van essentieel belang. Naast de voorlichting door Bureau Halt op basisscholen bij de leerlingen van groep 7 en 8, heeft Het Oogziekenhuis Rotterdam er dit jaar voor gekozen samen te werken met het bedrijf Vuurwerkpreventie. Dit bedrijf heeft vorig jaar met succes en in samenwerking met Consument en Veiligheid de Firegoogs vuurwerkbril geïntroduceerd.

De wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse oogartsen het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) steunt dit project landelijk en vraagt alle oogartsen in Nederland aan deze actie deel te nemen

De hippe vuurwerkbril is in de regio Rijnmond niet alleen te koop bij de optometristen van het Optometristen Collectief Rijnmond (OCR ), en Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook in het Sint Franciscus Gasthuis, IJsselland Ziekenhuis en de Reinier de Graaf Groep. Op de site www.firegoogs.nl is een lijst te vinden van alle verkooppunten in de regio.

De vuurwerkbril is een veiligheidsbril die de ogen uitstekend beschermt en die ook geschikt is om over een gewone bril te dragen. Gelukkig ziet hij er nog leuk uit ook! De vuurwerkbrillen worden volop verkocht en kosten slechts € 3.00 per stuk. Dit jaar zijn er voor het eerst ook kindervuurwerkbrillen verkrijgbaar.

Over Het Oogziekenhuis Rotterdam
Als het enige zelfstandige oogziekenhuis van Nederland fungeert Het Oogziekenhuis Rotterdam als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam is een ‘Center of Excellence’, wat inhoudt dat zorg, opleiding en research volgens de criteria zijn van de American Association of Eye and Ear Hospitals. Jaarlijks worden ruim 13.500 operaties uitgevoerd en 150.000 patiënten poliklinisch gezien. Klantgerichtheid, dagbehandelingen, eigentijdse huisvesting, efficiënte bedrijfsvoering en uiteraard een innovatief personeelsbeleid zijn voor Het Oogziekenhuis kritische succesfactoren.
www.oogziekenhuis.nl