Zuid-Hollandse samenwerking stimulans voor zorginnovatie

Zuid-Hollandse samenwerking stimulans voor zorginnovatie van Philogirl

Door: Philogirl  29-06-2009

Uitbreiding partners Medical Delta stimulans voor zorgregio Zuid-Holland

Sinds 2006 werken zorgprofessionals en (technische) wetenschappers binnen Medical Delta samen aan het creëren van een innovatief zorgklimaat. Partners zijn de Technische Universiteit Delft, de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC, de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. Door zorgprofessionals, wetenschap, overheid,  bedrijfsleven én consument vanaf heden beter aan elkaar te verbinden, komen nieuwe mogelijkheden voor diagnose, behandeling en verzorging van patiënten voorhanden.

Doelstellingen Medical Delta 2009 - 2012

De missie van Medical Delta is het stimuleren van onderzoek en de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe medische technologieën. Doel: verhoging kwaliteit en effectiviteit van de gezondheidszorg en stimulering van de daarmee samenhangende economische kansen in de Randstad. Nu én in de toekomst. Waar gaan de partners van Medical Delta actief mee aan de slag? 

  • Aantrekken en behouden van voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten binnen de zorg;
  • Ondersteunen van start-ups, voortkomende uit de kennisuitstellingen van Medical Delta, bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services op het gebied van preventie, diagnose en behandeling en stimuleren deze zich blijvend te vestigen in de Medical Delta-regio;
  • Bevorderen van de vestiging van kennisinstituten, researchprogramma’s en onderzoeksfaciliteiten;
  • Ontwikkeling van een aantrekkelijk ondernemers- en investeringsklimaat voor (inter)nationale bedrijven die onderzoek of investeringen doen in de diverse gebieden binnen de zorg; 
  • Opzetten van ‘living labs’ waarin bedrijven, kennisinstellingen, overheden én gebruikers gezamenlijk nieuwe producten, diensten en zorgmodellen ontwikkelen voor met name zelfstandig wonende ouderen en mensen met een beperking.

Leidraad bij de concrete samenwerking tussen de Medical Delta-partners is de overtuiging dat samenwerking en synergie tussen techniek en zorg essentieel zijn om voldoende slagkracht en een (inter)nationale concurrentiepositie binnen de zorg te verwerven.

De ondertekening van de samenwerkingsverklaring op 24 juni markeert een volgende stap in de concrete samenwerking binnen Medical Delta.

www.medicaldelta.nl of volg Medical Delta op www.twitter.com/medicaldelta