Nieuwe toekomst voor RET bus en Connexxion

Door: R.e.t  30-08-2006
Trefwoorden: Samenwerking

Het College van Rotterdam heeft een principebesluit genomen om per 1 januari 2007 een nieuw gemeenschappelijk busbedrijf op te richten, waarvan RET voor 49% en Connexxion voor 51% aandeelhouder wordt. Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat deze joint venture de beste toekomstmogelijkheden biedt voor het huidige busbedrijf van de RET. Tegelijkertijd betekent het een kwaliteitsimpuls voor het randstedelijk openbaar vervoer. Het RET-personeel krijgt op deze manier bovendien verreweg de meeste zekerheden tot 2012 en de beste kansen voor de toekomst na 2012. “We benutten op deze manier de mogelijkheden van de Wet Personenvervoer zo maximaal mogelijk. Randstadbus moet een bedrijf worden met kansen voor de toekomst, waar RET en Connexxion samen achter staan en samen eigenaar van zijn.” Wethouder Verkeer, Vervoer en Organisatie Jeannette Baljeu zei dit vandaag tijdens een persconferentie, waar de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek nader zijn toegelicht.

Haalbaarheidsonderzoek
Het stadsbestuur gaf in februari van dit jaar de RET-directie opdracht om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar mogelijke samenwerking met Connexxion. Daarbij stond voorop: het behouden van de werkgelegenheid, met name voor het buspersoneel, en de versterking van de RET als onderneming. De resultaten van het onderzoek laten zien dat samenwerking met Connexxion voor de RET de beste optie is.

Marktwerking
Aanleiding voor deze joint venture ligt in de Wet personenvervoer uit 2001, die marktwerking definitief in het OV introduceert. In 2008 wordt ook in Rotterdam via een procedure van openbare aanbesteding bepaald welk vervoerbedrijf het busvervoer in de regio mag verzorgen. Het bedrijf met het beste aanbod krijgt de vervoerconcessie per 1-1-2009. In de huidige situatie is het niet reëel dat RET Bus dan zelfstandig de aanbesteding wint. Door een joint venture aan te gaan met Connexxion, ontstaat de mogelijkheid om de concessie voor het busvervoer ondershands met drie jaar te verlengen tot 2012. De Stadsregio Rotterdam - opdrachtgever van de RET - heeft inmiddels al aangegeven daartoe onder voorwaarden bereid te zijn.

Zekerheid voor personeel
Verreweg de meeste busmedewerkers van de RET krijgen bij Randstadbus een baangarantie voor vijf jaar en behouden hun RET-salaris en –CAO en ABP-pensioen (tot minimaal 2012).

Voordelen reiziger
Het nieuwe busbedrijf, met de voorlopige werknaam ‘Randstadbus’, zal met ca. 1000 werknemers en 450 bussen bij de start van het bedrijf gaan rijden in de regio Rotterdam, Voorne Putten en Hoeksche Waard / Goeree Overflakkee. Het wordt daarmee een van de grotere busbedrijven in Nederland en een belangrijke schakel in de mobiliteit in de zuid vleugel van de Randstad. Bovendien bestaat de mogelijkheid om haar vervoergebied in de toekomst uit te breiden in de Randstad. Door de gecombineerde ervaring, kennis, middelen en de schaalgrootte ontstaat een sterk en marktconform bedrijf, dat reizigers méér en beter openbaar vervoer biedt.

Definitief besluit
Voor het College een definitief besluit neemt, worden de wensen en bedenkingen van de Gemeenteraad nog ingewonnen. Ook worden de ondernemingsraden van de RET en Connexxion om advies gevraagd. Daarna zal het College een definitief besluit nemen. De Raad van Commissarissen van Connexxion heeft reeds ingestemd met Randstadbus.

Trefwoorden: Samenwerking

Contact R.e.t

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share