Rotterdam Accountancy

Door: Rotterdam Accountancy  05-10-2007

Rotterdam Accountancy ontleent haar naam aan de Rotterdamse werkmentaliteit. Wij combineren het leveren van prestaties op topniveau met persoonlijke betrokkenheid bij onze cliënten. Onze jarenlange ervaring in de accountancy stelt ons in staat de wensen van de cliënt goed in te schatten en te vertalen in een helder advies. Wij kenmerken ons dan ook als een kantoor dat de balans gevonden heeft tussen vooruitstrevendheid,gedegen vaktechniek en pragmatisch denken.

De communicatielijnen zijn kort, naast onze eigen adviseurs maken we voor vragen op het gebied van verwante disciplines gebruik van ons netwerk van onafhankelijke externe adviseurs. Hierdoor verzekeren we onze cliënten niet alleen van een topspecialist,maar beperken we ook onze overheadkosten,hetgeen zich positief vertaalt in onze prijsstelling.

Om de betrokkenheid bij onze cliënten te kunnen waarborgen zijn onze externe adviseurs middels een partnerschap of een langdurige samenwerking aan Rotterdam Accountancy verbonden. De directie wil de betrokken-en slagvaardigheid van een kleine organisatie combineren met de verschillende disciplines en expertise van een grote organisatie zonder de bijbehorende overheadkosten en overlegstructuren.

Gezien we het belang van de cliënt altijd vooropstellen maken we natuurlijk gebruik van externe adviseurs. Met deze adviseurs hebben we vanzelfsprekend een jarenlange vertrouwensband. De laatste waarborg voor onze cliënt is dat Rotterdam Accountancy de regie behoudt, wij coördineren de contacten met de adviseurs en blijven het aanspreekpunt voor de cliënt.