Civiele Engineering

Door: Ryan Aided Design  13-06-2011
Trefwoorden: Ingenieursdiensten, civiele engineering

Ryan Aided Design is een civieltechnisch adviesbureau welke zich richt op de inrichting van de openbare ruimte zowel boven- als ondergronds. Wij kunnen u adviseren en begeleiden vanaf initiatieffase tot en met realisatie.

U kunt hierbij denken aan:

- advisering tijdens de planontwikkeling

- het opstellen van kostenramingen in elke fase van het civiele planproces, volgens SSK-systematiek

- het opstellen van technische tekeningen in ACAD

- het opstellen van werkomschrijvingen volgens RAW-systematiek
- het opstellen van rioolplannen

Trefwoorden: civiele engineering, Ingenieursdiensten,

Contact Ryan Aided Design

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share