Netto winst Smit Internationale N.V. stijgt met circa 40%

Door: Smit Internationale  15-02-2006
Trefwoorden: Scheepvaart, Jaarcijfers, Scheepsberging

Zoals reeds op 20 december 2005 werd gemeld verwachtte Smit Internationale N.V. over het jaar 2005 een netto winst te behalen welke significant hoger zou zijn dan de over 2004 behaalde nettowinst van EUR 27,4 miljoen.
Wij kunnen thans berichten dat, ten opzichte van het vorige boekjaar, de nettowinst over 2005 met bijna 40% is gestegen naar EUR 38,3 miljoen.
Ondanks een hogere belastingdruk van 30% (2004: 24%) hebben de divisies Harbour Towage, Terminals en Transport & Heavy Lift een beter resultaat laten zien dan over 2004. De divisie Salvage presteerde ruim boven het zogenaamd historische gemiddelde.
Ook onze deelnemingen, waarbij eveneens de harbour towage activiteiten eruit springen, hebben uitzonderlijk goed gepresteerd.
Nadere informatie volgt met de publicatie van de jaarcijfers 2005 op 9 maart 2006.

Trefwoorden: Jaarcijfers, Scheepsberging, Scheepssleepdiensten, Scheepvaart,

Contact Smit Internationale

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share