Oogziekenhuizen bouwen wereldwijd netwerk

Door: Stichting Oogziekenhuis Rotterdam  31-03-2008

Oogziekenhuizen bouwen wereldwijd netwerk

Oogziekenhuizen uit de hele wereld hebben eind maart in Zuid-Oost Azië afspraken gemaakt over een continue uitwisseling van hoogstaande medische en organisatorische kennis. Door internationaal samen te werken, hopen de oogziekenhuizen de patiënt de best beschikbare oogheelkundige zorg te kunnen garanderen.

Terwijl in Singapore, Kuala Lumpur en Bangkok in grote hoeveelheden continu zeer luxe kantoorgebouwen, winkelcentra en culturele voorzieningen uit de grond worden gestampt, bouwen oogziekenhuizen op diezelfde locaties aan een wereldwijde samenwerking.

Dankzij het franchise concept kom je in winkelcentra in Zuid-Oost Azië dezelfde topmerken tegen als in de winkelwalhalla’s van het Westen. De klant kent deze wereldwijde merken en weet kwaliteit en prijs daarvan goed in te schatten. In de gezondheidszorg is men nog lang niet zo ver. Tussen en zelfs binnen ziekenhuizen zijn grote kwaliteitsverschillen waar te nemen. Iets waar de patiënt zich geen goed beeld van kan vormen. Branding en uniformering, die enerzijds leiden tot een kostenreductie en anderzijds de klant een duidelijk zicht geven op de kwaliteitsverschillen tussen aanbieders, ontbreken internationaal gezien nog of staan nog in de kinderschoenen.

Het Oogziekenhuis Rotterdam rolt een franchise-netwerk uit in Nederland en wisselt daarover kennis uit met diverse oogziekenhuizen over de gehele wereld binnen de World Association of Eye Hospitals (WAEH). Door gezamenlijk te kijken naar protocollen, procedures en kwaliteit, hoeft niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden. Tijdens het jaarlijks overleg van de vereniging is besloten tot het opzetten van een onderwijsprogramma, waarin excellente artsen in opleiding, verpleegkundigen en andere medewerkers tussen de ziekenhuizen worden uitgewisseld.

Alle ziekenhuizen, die lid zijn van de WAEH, zijn "centers of excellence” op het gebied van de oogheelkunde. Dit betekent dat zij allen gericht zijn op het leveren van de beste en meest veilige oogheelkundige zorg, De WAEH-leden vinden het vanzelfsprekend dat zij allen in de nabije toekomst geaccrediteerd zijn. Door te laten zien dat men voldoet aan de hoogste internationale normen, trekt men ook weer nieuwe patiënten aan. Vooral ziekenhuizen in Zuid-Oost Azië zien mogelijkheden voor medisch toerisme, een combinatie van vakantie en behandeling.

Niet alleen volwassenen profiteren van deze internationale kennisdeling, ook de jonge kinderen. Tijdens de bijeenkomst lanceerde de heer Chris Sanders, ambassadeur van Nederland in Singapore, een Chineestalige versie van de oorspronkelijk Nederlandse voorlichtingssite voor kinderen, www.eye4kids.eu. De website Eye4Kids is in 2006 speciaal voor kinderen ontwikkeld door oogartsen en orthoptisten van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Op deze website kunnen kinderen informatie vinden over ogen en oogaandoeningen.

De samenwerking tussen de oogziekenhuizen draagt bij aan de doelstellingen van het project Vision2020 van de World Health Organization (WHO). Belangrijkste doelstelling hiervan is wereldwijd het aantal blinden- en slechtzienden in 2020 te halveren.

De WAEH bijeenkomst in 2009 wordt verzorgd door het St. Eriks Oogziekenhuis van het befaamde Karolinska Instituut in Stockholm (de universiteit die jaarlijks de Nobelprijs voor geneeskunde uitreikt).


Contact Stichting Oogziekenhuis Rotterdam

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share