Wie in 2007?

Wie in 2007? van Stichting Rd Persprijs

Door: Stichting Rd Persprijs  07-08-2007
Wie in 2007?

De RD Persprijs, een nieuwe bekroning voor journalistieke topprestaties, zal dit najaar voor de tweede maal worden uitgereikt. Het gaat om een Rotterdamse onderscheiding, die jaarlijks wordt toegekend. De winnaar krijgt 5000 euro plus een symbolisch ereblijk. Dag- en weekbladjournalisten, maar ook zij die werken voor een omroep, fotografen, internetredacteuren en vormgevers kunnen in aanmerking komen voor de RD Persprijs. Belangrijkste criterium is dat in het werk Rotterdam e.o. centraal staat.

In het juryreglement wordt dat aldus verwoord: ‘De RD Persprijs heeft conform de statuten van de gelijknamige stichting ten doel het manifest maken, verhelderen en versterken van de plaats van de journalistiek in het maatschappelijke leven en het bevorderen van een betere journalistiek in het algemeen en in het bijzonder voor het gebied waarvoor Rotterdam als economisch, cultureel en verzorgend centrum fungeert’.

De RD Persprijs vloeit voort uit de fusie, op 1 september 2005, van het AD met (onder meer) het Rotterdams Dagblad. Deze regionale krant beschikte over een fonds waaruit bijzondere redactionele projecten konden worden gefinancierd. Directie en redactie van het RD besloten de vrijgekomen middelen na liquidatie van het fonds beschikbaar te stellen voor het opstarten van een algemene Rotterdamse mediaprijs. De onafhankelijke Stichting RD Persprijs werd zodoende op 30 augustus 2005 een feit.

Voor de RD Persprijs 2007 komt journalistiek werk in aanmerking dat is gepubliceerd tussen 1 september 2006 en 1 september 2007. Kandidaten moeten zes kopieën van het voorgedragen werk (artikelen, artikelenseries, rtv-reportages, fotoreportages etc) insturen.

Inzendingen kunnen worden gedaan door de makers en/of door de betreffende media, maar ook individuele juryleden kunnen een voordracht doen. Inzenders/auteursrechthebbenden dienen toe te stemmen in eventuele herpublicatie van hun inzending.

De inzendingen worden beoordeeld door een jury die conform de statuten door het bestuur van de Stichting RD Persprijs is benoemd. De jury bestaat net als in 2006 uit de volgende personen:

- Sandra den Hamer (voorzitter), directeur Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR);
- Marijke Nijboer (secretaris), persvoorlichter/communicatieadviseur van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam; oud-onderwijsredacteur Rotterdams Dagblad;
- Wim van Krimpen, directeur Haags Gemeentemuseum; oud-directeur Kunsthal Rotterdam;
- Henk Brons, plv directeur-generaal van de Rijksvoorlichtingsdienst; oud-parlementair redacteur Het Vrije Volk;
- Jan Prins, bestuurslid World Editors Forum; oud-hoofdredacteur Rotterdams Nieuwsblad en Rotterdams Dagblad, oud-directeur Algemene Media Groep.


De uiterste inzenddatum is 15 september 2007. Het materiaal moet worden geadresseerd aan:
Stichting RD Persprijs
p/a Molenlaan 129
3055 EK Rotterdam

De RD Persprijs 2007 zal op woensdag 31 oktober 2007 worden uitgereikt in de Kunsthal in Rotterdam.

Nadere informatie: Leo Pronk, voorzitter Stichting RD Persprijs, 06 55815242

Contact Stichting Rd Persprijs

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share