Zorgsector: gehandicapte met rolstoel kan weer naar tandarts

Door: Stichting Rheumaverpleeghuis  07-09-2006

Rotterdam, donderdag 7 september 2006 -  Een prachtig voorbeeld ook hoe Zorg & Maatschappij gestalte kan krijgen!stelt de redactie. Het Management Dossier van het blad Zorgspecial dat deze week verschijnt, is er geheel aan gewijd: hoe een particulier initiatief van het Centrum voor Reuma en Revalidatie (www.rrr.nl) een oplossing genereert voor duizenden rolstoelpatiënten, die verstoken dreigen te blijven van adequate tandheelkundige hulp.

Een patiënt wordt omdat zij in een rolstoel zit en niet in de tandartsstoel kan plaats nemen geweigerd door de tandarts in de wijk. Zij legt haar probleem voor aan de directie van de zorginstelling waar zij verblijft. De directie gaat op zoek naar een oplossing en ontdekt dat het hier een ernstig probleem betreft van serieuze omvang. Niet alleen het aantal ouderen neemt toe maar ook het aantal ouderen dat nog een eigen gebit heeft neemt toe. Wie niet in de tandartsstoel kan wordt òf niet behandeld òf behandeld met grote risicos voor de tandarts en zijn
assistent: omdat met kunstgrepen de patiëntwordt overgeplaatst in de tandartsstoel of omdat de gebogen houding, die de tandarts moet aannemen, rugklachten genereert.

De patiënt in kwestie daagde het bestuur van het Centrum voor Reuma en Revalidatie uit met de woorden: zo dus volgens jullie kan alles, nou los dan dit probleem maar eens op. Drie jaar later is er niet alleen een oplossing gevonden maar functioneert er ook een prototype van. Het proces van probleemdefinitie, het zoeken naar partners en fondsen en het realiseren van de oplossing - waarvoor thans grote belangstelling bestaat
- samen met onderzoeksinstellingen, bedrijven en universiteiten wordt beschreven in het Management Dossier in het blad Zorgspecial(www.zorgspecial.com. De Inspectie voor Volksgezondheid heeft inmiddels interesse getoond en toonde zich enthousiast. Het probleem waarvoor nu een oplossing is gevonden heeft namelijk al geruime tijd haar aandacht


Contact Stichting Rheumaverpleeghuis

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share