Energie-audit

Door: Stimular  14-10-2015
Trefwoorden: Energie, Duurzaam Ondernemen

Recentelijk is de Energie Efficiency Richtlijn (EER of EED) van kracht geworden. Deze verplicht grote bedrijven (met meer dan 250 medewerkers of 50 miljoen euro omzet of 43 miljoen euro balanstotaal) om voor 5 december een energie-audit uit te laten voeren. Deze wetgeving spreekt over ‘ondernemingen’. De Wet Milieubeheer gaat altijd over een ‘inrichting’. Daarom krijgen ook kleinere ‘inrichtingen’ die onder grotere holdings vallen met deze regeling te maken. Daarnaast moet, aanvullend aan een traditioneel energieonderzoek, in de verplichte energie-audit ook vervoer worden meegenomen. Stimular heeft uitgebreide ervaring met energiescans, energiebesparingsonderzoeken en mobiliteitsscans voor MKB en grotere bedrijven. Stimular kan ook grotere bedrijven met verschillende vestigingen op een praktische manier van dienst zijn. Onze aanpak maakt het ook mogelijk om, indien gewenst, een deel van de benodigde werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. De rapportage van de energie-audit moet ten minste het volgende bevatten: 1. Overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming (verbruikscijfers van elektriciteit, gas/warmtenet, en brandstoffen voor eigen zakelijk vervoer, goederenvervoer en mobiele werktuigen). 2. Inschatting van de energieverbruikers en een opsplitsing daarvan in relevante onderdelen (denk aan gebouwen of groepen gebouwen, verschillende processen of installaties, met inbegrip van vervoer en materieel). nb. bij het vergelijken van 1 met 2 is een restpost van circa 10% van het totale energieverbruik acceptabel. 3. Een beschrijving van de belangrijkste interne en externe factoren die het energieverbruik door de onderneming positief en negatief beïnvloeden. 4. Een gekwantificeerd overzicht van het energiebesparingspotentieel van de onderneming ten aanzien van de komende vier jaren. 5. Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen.

Trefwoorden: Duurzaam Ondernemen, Energie

Andere producten en diensten van Stimular

07-03-2012

Praktische doe-cursus CO2-footprint:

Uw CO -footprint (ook wel CO -voetafdruk, carbon footprint of CO -emissie-inventaris genoemd) is een inventarisatie van uw CO -uitstoot als gevolg


07-03-2012

Stimular traint Energieteam Hellevoetsluis

Goed voor milieu, energierekening van de ondernemer en voor de lokale werkgelegenheid! 


Duurzaam ondernemen estafette van Stimular thumbnail
07-03-2012

Duurzaam ondernemen estafette

Energie- of duurzaamheidsscans in estafettevorm, waardoor werving soepel verloopt en er veel publiciteit is voor het project.


MVO-balans van Stimular thumbnail
06-07-2011

MVO-balans

Praktisch instrument om MVO-doelen te stellen en zichtbaar te maken


Kansen bij Verkassen: online milieuwijzer voor verhuizende en verbouwende bedrijven van Stimular thumbnail
06-07-2011

Kansen bij Verkassen: online milieuwijzer voor verhuizende en verbouwende bedrijven

Snel en eenvoudig zicht op duurzame maatregelen die u mee kunt nemen bij een verhuizing of verbouwing.


Ondernemers Krimpen gaan ruim 125 duurzaamheidsacties uitvoeren van Stimular thumbnail
02-03-2011

Ondernemers Krimpen gaan ruim 125 duurzaamheidsacties uitvoeren

Gemiddeld had ieder bedrijf meer dan 10 duurzaamheidsacties op zijn lijst staan bij de slotbijeenkomst van de cursus 'Duurzaam ondernemen


Duurzaam drukken in West Nederland van Stimular thumbnail
02-03-2011

Duurzaam drukken in West Nederland

Tien grafische bedrijven uit Den Haag en omstreken ondertekenden op 9 februari 2011 een intentieverklaring om samen te gaan werken


23-12-2010

Aanpak vervoer onmisbaar om CO2-reductiedoelen te halen

Aanpak mobiliteit MKB-bedrijven zorgt voor CO2-reductie en kostenbesparingen


23-12-2010

Duurzaamheidskring Haagse Theaters

  Stimular faciliteert een nieuw duurzaamheidsnetwerk in opdracht van de gemeente Den Haag. Circa vijftien Haagse theaters gaan kennis en


30-11-2009

Klimaatneutraal worden doe je zo!

Steeds meer organisaties willen klimaatneutraal worden, maar worstelen daarbij met hun aanpak; hoe pak je dat aan en hoe voorkom je dat je wordt beschuldigd van “greenwashing”? Iedere organisatie vindt het wiel opnieuw uit, is een veelgehoorde kreet op dit vlak. Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu hebben een handreiking opgesteld, na discussie met een brede groep stakeholders over het begrip klimaatneutraal. De handreiking “Klimaatneutraal worden doe je z


11-06-2009

Milieubarometer uitgebreid met energietips voor kantoren

De Milieubarometer, een praktisch instrument voor milieuregistratie, is uitgebreid met energietips voor kantoren. Een beknopte tiplijst laat zien welke maatregelen op het gebied van energiebesparing in kantoren binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. De branche kantoren heeft de primeur, in de toekomst komen ook voor andere branches lijsten met energietips beschikbaar.