MVO-balans

MVO-balans van Stimular

Door: Stimular  06-07-2011
Trefwoorden: Vervoer, Duurzaam, Energie

Steeds meer bedrijven willen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met de MVO-balans van Stichting Stimular kunnen ondernemers MVO-doelen formuleren en de vorderingen meten en zichtbaar maken. De balans is gericht op MVO in brede zin, dus zowel milieu, als medewerkers en maatschappij. Met één plaatje, de MVO-balanskaart, tonen ondernemers eenvoudig aan medewerkers en andere belanghebbenden dat ze gericht aan MVO werken.


Anne-Marie Mol van de Provincie Zeeland: “Wij ondersteunen de ontwikkeling van de MVO-balans van harte. Door milieu met andere thema’s zoals kwaliteit, arbo, veiligheid en personeelsbeleid in één plaatje samen te brengen is het eenvoudiger om duurzaamheid op de agenda van het management van bedrijven te krijgen”. 

De MVO-balans ondersteunt bedrijven bij het stellen van kwantitatieve MVO-doelen. Ondernemers leggen vast wat ze over 2 tot 4 jaar willen hebben bereikt. Het gaat daarbij zowel om milieuaspecten zoals bijvoorbeeld het energiegebruik als sociale aspecten zoals onder andere veiligheid, opleiding en bijdragen aan de lokale samenleving. Vervolgens wordt jaarlijks de voortgang gemeten. Met de grafieken en MVO-balanskaart kunnen bedrijven doelgericht communiceren en verslagleggen over MVO.

In 2011 verzamelt Stimular reacties op de praktische bruikbaarheid van de MVO-balans aan de hand van een demo-versie. Begin 2012 wordt de MVO-balans gekoppeld aan de van Stimular. De Milieubarometer wordt gebruikt door meer dan 1.150 kleine en grote bedrijven. De meetgegevens uit de Milieubarometer kunnen dan eenvoudig worden gebruikt in de MVO-balans.

Trefwoorden: Afvalpreventie, Benchmark, Co2, Co2-neutraal, Duurzaam, Duurzaam Inkopen, Energie, Energiebesparing, Klimaat, Klimaatneutraal, Milieubarometer, Milieuzorg, Vervoer

Andere producten en diensten van Stimular

14-10-2015

Energie-audit

Voldoen aan energie efficiency richtlijn (EER of EED) en een energie-audit laten uitvoeren? Gebruik de kennis en ervaring van Stimular.


07-03-2012

Praktische doe-cursus CO2-footprint:

Uw CO -footprint (ook wel CO -voetafdruk, carbon footprint of CO -emissie-inventaris genoemd) is een inventarisatie van uw CO -uitstoot als gevolg


07-03-2012

Stimular traint Energieteam Hellevoetsluis

Goed voor milieu, energierekening van de ondernemer en voor de lokale werkgelegenheid! 


Duurzaam ondernemen estafette van Stimular thumbnail
07-03-2012

Duurzaam ondernemen estafette

Energie- of duurzaamheidsscans in estafettevorm, waardoor werving soepel verloopt en er veel publiciteit is voor het project.


Kansen bij Verkassen: online milieuwijzer voor verhuizende en verbouwende bedrijven van Stimular thumbnail
06-07-2011

Kansen bij Verkassen: online milieuwijzer voor verhuizende en verbouwende bedrijven

Snel en eenvoudig zicht op duurzame maatregelen die u mee kunt nemen bij een verhuizing of verbouwing.


Ondernemers Krimpen gaan ruim 125 duurzaamheidsacties uitvoeren van Stimular thumbnail
02-03-2011

Ondernemers Krimpen gaan ruim 125 duurzaamheidsacties uitvoeren

Gemiddeld had ieder bedrijf meer dan 10 duurzaamheidsacties op zijn lijst staan bij de slotbijeenkomst van de cursus 'Duurzaam ondernemen


Duurzaam drukken in West Nederland van Stimular thumbnail
02-03-2011

Duurzaam drukken in West Nederland

Tien grafische bedrijven uit Den Haag en omstreken ondertekenden op 9 februari 2011 een intentieverklaring om samen te gaan werken


23-12-2010

Aanpak vervoer onmisbaar om CO2-reductiedoelen te halen

Aanpak mobiliteit MKB-bedrijven zorgt voor CO2-reductie en kostenbesparingen


23-12-2010

Duurzaamheidskring Haagse Theaters

  Stimular faciliteert een nieuw duurzaamheidsnetwerk in opdracht van de gemeente Den Haag. Circa vijftien Haagse theaters gaan kennis en


30-11-2009

Klimaatneutraal worden doe je zo!

Steeds meer organisaties willen klimaatneutraal worden, maar worstelen daarbij met hun aanpak; hoe pak je dat aan en hoe voorkom je dat je wordt beschuldigd van “greenwashing”? Iedere organisatie vindt het wiel opnieuw uit, is een veelgehoorde kreet op dit vlak. Stichting Stimular, CE Delft en Stichting Natuur en Milieu hebben een handreiking opgesteld, na discussie met een brede groep stakeholders over het begrip klimaatneutraal. De handreiking “Klimaatneutraal worden doe je z


11-06-2009

Milieubarometer uitgebreid met energietips voor kantoren

De Milieubarometer, een praktisch instrument voor milieuregistratie, is uitgebreid met energietips voor kantoren. Een beknopte tiplijst laat zien welke maatregelen op het gebied van energiebesparing in kantoren binnen 5 jaar zijn terug te verdienen. De branche kantoren heeft de primeur, in de toekomst komen ook voor andere branches lijsten met energietips beschikbaar.