Markt van gratis dagbladen nog lang niet verzadigd

Markt van gratis dagbladen nog lang niet verzadigd van Stroom Mediacommunicatie B.V.

Door: Stroom Mediacommunicatie B.V.  23-02-2007
Trefwoorden: Kranten, Dagbladen, Metro

Ruim eenderde van de Nederlanders leest voornamelijk een gratis dagblad. Bijna 55% heeft een abonnement en 21% koopt zijn krant regelmatig los. Van diegenen die geen gratis dagblad lezen doet meer dan de helft dit omdat ze het niet kunnen verkrijgen. De overigen lezen geen gratis dagbladen omdat ze genoeg hebben aan hun huidige betaalde krant (33%) of omdat ze het aanbod niet goed genoeg vinden (9%).

Van de gratis dagbladen zijn Sp!ts en Metro bij nagenoeg iedereen bekend. De Pers heeft inmiddels een spontane bekendheid als gratis dagblad van 22%. De gratis dagbladen genieten niet alleen een hoge bekendheid, ze worden ook veel gelezen. De helft van de respondenten geeft aan regelmatig de Sp!ts en/of Metro te lezen. De Pers wordt reeds door 10% de dagbladlezers gelezen. Het is hiermee groter dan de beide NRC titels. Bovendien nadert het De Volkskrant die door 12% regelmatig wordt gelezen. Met de beoogde verdubbeling in oplage zou De Pers zelfs binnenkort groter kunnen worden. De Metro & Sp!ts worden goed gewaardeerd en krijgen beiden nagenoeg dezelfde beoordeling. Bijna 90% beoordeelt de kwaliteit van deze dagbladen als voldoende tot zeer goed. Een op de tien respondenten vindt de kwaliteit zelfs erg goed. De Pers krijgt als kwaliteitskrant bijna dezelfde beoordeling maar scoort wel vaker onvoldoendes.
De gratis dagbladen hebben dan ook een bijzondere positie weten te verwerven in de dagelijkse nieuwsvoorziening. Bijna driekwart van de lezers zou deze kranten dan ook missen als ze zouden verdwijnen. Dankzij de gratis dagbladen blijft men op de hoogte. Ruim eenderde vindt het bovendien ook goede kranten. Daarnaast maken gratis dagbladen voor veel mensen onderdeel uit van hun dagelijkse ritme. Met de krant doden ze hun tijd of creëert men juist een moment voor zichzelf. De goede waardering van de gratis dagbladen betekent overigens niet dat veel lezers bereid zijn om ervoor te betalen. Op het moment dat deze gratis titels geld zouden moeten kosten, zegt 68% af te haken. Een kwart weet dit nog niet. Een relatief klein deel van de lezers is dan ook echt trouw aan haar gratis dagblad. Een groot deel (41%) zegt regelmatig te wisselen van gratis krant omdat het hen niet zoveel uitmaakt welke titel men leest.

Bijna eenderde van de lezers van gratis dagbladen heeft De Pers inmiddels in handen gehad. De meningen onder deze mensen zijn verdeeld. De ene helft voelt zich aangetrokken door de inhoud van De Pers en leest het liever dan de Metro of Sp!ts of zelfs de betaalde kranten. De andere helft vond De Pers juist niet uitnodigend om te lezen en geeft juist eerder de voorkeur aan de andere gratis dagbladen. Dit neemt niet weg dat de nieuwsgierigheid naar De Pers groot is. Meer dan de helft van de respondenten heeft nog geen kennis kunnen nemen van De Pers doordat deze niet verkrijgbaar is. Op het moment dat dit zo is stelt 38% deze titel zeker te gaan lezen,
56 % doet dit naar alle waarschijnlijkheid. Daarbij genieten het treinstation, het huisadres en de supermarkt de voorkeur als distributiepunt.

- einde persbericht -


Trefwoorden: Dagbladen, Gratis Dagbladen, Kranten, Metro, Tabloids,

Contact Stroom Mediacommunicatie B.V.

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share