VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL RONDT INKOOP EIGEN AANDELEN AF

Door: Vastned Management  09-02-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Corporate Finance, Aandelen

Rotterdam, 9 februari 2006 - Uit hoofde van het op 15 december 2005 aangekondigde inkoopprogramma, heeft VastNed Offices/Industrial in de periode van 15 december 2005 tot en met 8 februari 2006 door middel van verschillende transacties in totaal 397.801 eigen aandelen ingekocht. Deze inkoop van eigen aandelen ondersteunt het direct beleggingsresultaat per aandeel. Zoals op 15 december 2005 reeds is aangekondigd, is het inkoopprogramma op 8 februari 2006 afgerond.

De 397.801 ingekochte aandelen vertegenwoordigen 53% van de eerder als maximum aangegeven 750.000 in te kopen eigen aandelen. Inkoop vond plaats tegen een gemiddelde prijs van EUR 22,37 per aandeel. Met name door de belangstelling in de markt voor aandelen VastNed Offices/Industrial, resulterend in een gunstige koersontwikkeling, werd niet het maximale aantal aandelen ingekocht. Ten einde de financiële ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, zal VastNed Offices/Industrial verschillende investeringsmogelijkheden, waaronder de inkoop van eigen aandelen, permanent blijven afwegen.

Reinier van Gerrevink, chief executive officer: “Met deze inkoop eigen aandelen hebben wij ons vertrouwen in de kantorenmarkt en in onze ‘opgeschoonde’ portefeuille getoond. Dit initiatief is goed in de markt ontvangen, getuige de opgelopen beurskoers.”

Trefwoorden: Aandelen, Corporate Finance, Vastgoed

Contact Vastned Management

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share