VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL RONDT VERKOOPPROGRAMMA 2005 AF EN ZIET STERKE DALING LEEGSTAND

Door: Vastned Management  26-01-2006
Trefwoorden: Vastgoed, Beleggen

Rotterdam, 26 januari 2006 - VastNed Offices/Industrial heeft in 2005 een sterke daling van de leegstand in haar Nederlandse vastgoedportefeuille waargenomen. De leegstand bedroeg per 31 december 2005 13,7%, terwijl een jaar eerder de leegstand 19,5% bedroeg. De sterke daling van de leegstand is te danken aan goede verhuurresultaten, die zowel op het verhuren van leegstaande en leeggekomen ruimten gedurende 2005 betrekking hebben als op het verlengen van huurovereenkomsten met bestaande
huurders. Deze verbetering is gerealiseerd ondanks het in mei 2005 in exploitatie nemen van de niet verhuurde objecten TriNovium 1.1. en 1.2 te Nieuwegein, welke een substantieel deel van de huidige leegstand in de Nederlandse vastgoedportefeuille uitmaken. Ook heeft het verkoopprogramma 2005 aan de verbetering in de leegstand bijgedragen. In 2005 is voor in totaal EUR 115,7 miljoen aan vastgoedobjecten verkocht. Dit betrof grotendeels leegstaande objecten of objecten waarin op korte termijn leegstand werd verwacht. Rekening houdend met gemaakte verkoopkosten vonden verkopen gemiddeld tegen boekwaarde plaats.
Ter afronding van het verkoopprogramma 2005 is een zevental objecten met gemiddeld 68% leegstand verkocht. De koper van een zestal objecten, bestaande uit Treubstraat 17 en Handelskade 68-72 te Rijswijk, Weesperstraat 114-118 te Diemen, Amsterdamseweg 15 te Uithoorn, Sterrebaan 14 te Maarssenbroek en Wijkermeerstraat 31 te Hoofddorp, is Cortona Holdings. Nettoverkoopopbrengst van deze vastgoedportefeuille bedroeg EUR 10,9 miljoen. Voorts werd recentelijk het
object aan de Antwerpseweg te Gouda aan de gemeente Gouda verkocht voor EUR 3,25 miljoen. Deze verkopen vonden gemiddeld onder de laatste boekwaarde plaats.
Hans Pars, chief investment officer van VastNed Offices/Industrial: “Met de recente verkoop van zeven kleinere objecten zijn we weer een stap verder in de turn around van de Nederlandse vastgoedportefeuille waardoor de leegstand sterk is
afgenomen. Ook dit jaar zullen wij doorgaan het rendement te optimaliseren door onder andere het verwerven van solide vastgoedbeleggingen zoals het recente verworven KPMG-pand in het Rotterdamse Brainpark I.”

Trefwoorden: Beleggen, Vastgoed

Contact Vastned Management

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share