Dynamische marktwerking. Over de complexiteit van mededinging in vijf sectoren

Door: Academic Service  21-08-2006
Trefwoorden: Boeken

Marktwerking kan worden bekeken vanuit verschillende perspectieven. Zo kijkt een jurist naar hoe het gedrag van ondernemingen zich verhoudt tot nationale en internationale regelgeving, en richt een bestuurskundige zich op de doelmatigheid van toezicht. Voor een econoom is marktwerking belangrijk om de welvaart van consumenten te verbeteren. De economische invalshoek staat centraal in Dynamische marktwerking.

Economische sectoren hebben hun eigen karakteristieken, die van invloed zijn op marktwerking. Criteria als toegankelijkheid, dienstverlening en kwaliteit zijn anders voor bijvoorbeeld de luchtvaart dan voor de zorg, en moeten dus voor iedere sector anders worden benaderd. In Dynamische marktwerking wordt de introductie van markwerking in vijf wat dat betreft lastige sectoren onder de loep genomen: zorg, elektriciteit, post, spoor en luchtvaart. Het zijn markten die in de praktijk ver afliggen van de ideale wereld van volkomen concurrentie en die het gevaar van mislukken altijd in zich dragen. Uit de dagelijkse dynamiek van marktwerking in deze sectoren valt veel te leren.

Het boek geeft mede op basis van deze praktijkgevallen antwoord op vragen als:

  • Waarom is marktwerking nodig of gewenst?
  • Hoe komt marktwerking tot stand?
  • Hoe dient het marktwerkingsbeleid te worden vormgegeven?
  • Wat heeft de ervaring van de afgelopen jaren ons geleerd?

Dynamische marktwerking is geschreven voor economen, beleidsmedewerkers, ondernemers, juristen, onderzoekers en andere belangstellenden. Als inleiding in de economie van het marktwerkingsbeleid is het boek verder geschikt voor gebruik op hbo en universiteit, zowel in economische vakken als in juridische, bestuurskundige en politicologische.

Auteurs
Dr. Barbara Baarsma is hoofd Mededinging en regulering bij SEO Economisch Onderzoek, dr. Marc Pomp is programmaleider Marktsectoren Centraal Planbureau, en prof.dr. Jules Theeuwes is werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en aan de Universiteit van Amsterdam.Titelgegevens
ISBN: 90 5261 468 7
Prijs: 29,95 euro
Uitvoering: paperback
Omvang: 194 pagina's
Formaat: 230 x 150Trefwoorden: Boeken

Contact Academic Service

Website - Geen ingevoerd

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share