BDO certificeert BOMAS, software van Getronics PinkRoccade

Door: Bdo Walgemoed Campsobers  05-04-2006
Trefwoorden: Gezondheidszorg, It, Ict-oplossingen

Financieel systeem voor zorgorganisaties ondersteunt een betrouwbare en controleerbare gegevensverwerking om de kwaliteit van de administratieve processen in de zorg te verhogen.

Apeldoorn, 28 maart 2006 BDO IT Auditors & Consultants heeft BOMAS, het financiële systeem voor zorgondernemers van Getronics PinkRoccade, gecertificeerd. Deze softwarecertificering houdt in dat BOMAS voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen op het gebied van exclusiviteit, integriteit, controleerbaarheid en continuïteit. Naast het oordeel resulteert de certificering ook in aanbevelingen voor de gebruikers van BOMAS met betrekking tot de inrichting van en het werken met BOMAS.

Jur de Vries, partner bij BDO IT Auditors & Consultants: Het is een goede ontwikkeling dat het certificeren van software steeds vaker voorkomt. Met deze certificering communiceert Getronics PinkRoccade naar haar gebruikers dat BOMAS de oplossing is om op een efficiënte wijze een betrouwbare administratie te voeren. In de zorg is op dit moment veel aandacht voor het professionaliseren van de administratieve processen.
Getronics PinkRoccade begrijpt dit en neemt daarin het voortouw. Wij zijn er trots op dat wij met onze kennis en ervaring daaraan kunnen bijdragen.

Berny Harink, product manager BOMAS binnen Getronics PinkRoccade: We zijn bijzonder trots op de certificering door BDO. Als externe en onafhankelijke partij is hun beoordeling een belangrijke garantie voor onze gebruikers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze klanten niet alleen te ondersteunen met software maar ook met advies over het realiseren van betrouwbare en controleerbare administratieve processen.

BOMAS versie 4.60
BOMAS is een standaardoplossing die speciaal is ontwikkeld voor zorgorganisaties. BOMAS heeft functionaliteit voor onder andere Subadministraties, Projectadministratie, Budgettering, Facturering, Managementinformatie, Consolidatie, Vaste Activa, Factuurscan en WebKas.
Met inmiddels meer dan 200 klanten helpt BOMAS zorgorganisaties hun administratieve processen op betrouwbare en efficiënte wijze uit te voeren.

Getronics PinkRoccade Sector Healthcare De zorgsector ontwikkelt zich voortdurend. Toenemende vergrijzing en medische, technologische vernieuwingen leiden tot meer vraag die bovendien gedifferentieerder is. Kostenbeheersing en een transparante bedrijfsvoering zijn daarmee belangrijke agendapunten geworden. Dat stelt steeds hogere eisen aan de ICT. Bovendien speelt ICT een steeds grotere rol in het primaire zorgproces.

Met generieke en zorgspecifieke ICT-oplossingen en diensten realiseert Getronics PinkRoccade daadwerkelijk het Digitale Zorgbedrijf. Een verzameling innovatieve ICT-oplossingen en diensten die samen kwaliteits- en rendementsverbetering opleveren voor zorgorganisaties.
http://www.getronicspinkroccade.nl/markten/healthcare  

Trefwoorden: Bomas, Gezondheidszorg, Ict-oplossingen, It,

Contact Bdo Walgemoed Campsobers

Website - Geen ingevoerd

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share