CCC Zorg scoort uitstekend in de Thuiszorgscan Den Haag

Door: Ccc Zorg  28-09-2006

Den Haag - De resultaten van de Thuiszorgscan 2006 zijn bekend gemaakt en CCC Zorg scoort uitstekend. De Thuiszorgscan is een initiatief van het blad Zorg Journaal, WWZ Haaglanden en het Zorgbelang Zuid-Holland, regio West (het voormalige Patiënten en Consumenten Platform) met als doel inzicht te geven in de tevredenheid van burgers over de thuiszorgaanbieders in de Haagse regio.

Thuiszorgscan
De scan, een vragenlijst waarin thuiszorgcliënten hun mening konden geven over hun thuiszorginstelling, heeft een stroom aan reacties opgeleverd. En dat stemt tot optimisme. “Het blijkt dat cliënten het belangrijk vinden om hun mening over thuiszorg te geven. Het is immers een dienst die heel erg dicht bij de mensen staat. En een mening over de mensen die bij je thuis komen, heeft immers iedereen.”, aldus Hélène van Mil, directeur van WWZ Haaglanden. “Bovendien levert deze uitkomst een zeer waardevolle bijdrage aan het transparant maken van de thuiszorgmarkt.”

Resultaten
De resultaten van de scan zijn gebundeld in een rapport. CCC Zorg komt goed uit de bus. Om een paar positieve uitschieters te noemen: maar liefst 85% van de cliënten van CCC Zorg die mee hebben gedaan vindt dat CCC Zorg hen voldoende geïnformeerd heeft voorafgaand aan de hulp. Daarnaast is CCC Zorg voor bijna 90% van de cliënten goed telefonisch bereikbaar en ervaart vrijwel iedereen (97%) dat ze een vaste contactpersoon hebben bij wie ze terecht kunnen voor alle vragen.
Ook ervaart het overgrote deel dat ze een vaste zorgverlener hebben en dat deze deskundig is met betrekking tot de werkzaamheden. Bovendien blijft bijna 90% het gevoel houden dat ze zelf de regie over hun leven behouden.

Verbeteren
CCC Zorg is erg blij met deze positieve geluiden. “Wij communiceren altijd dat we een vaste zorgverlener en een vast aanspreekpunt aan cliënten geven. Het is een deel van de grondslag en een sterke troef van de organisatie. Het is fijn om te zien dat dit ook zo ervaren wordt”, aldus Maria Edelman, directeur van CCC Zorg. “Maar naast de positieve geluiden blijven we ons bewust van de aandachtspunten. Zo scoren wij bijvoorbeeld niet genoeg op de vraag of de zorgverlener voldoende deskundig is met betrekking tot de beperkingen van de respondent. Dat kan voor een deel worden veroorzaakt doordat de cliënt zich niet begrepen voelt en voor een ander deel kan het bij ons liggen. Dit gaan we bekijken en we gaan er hard aan werken om volgend jaar hier beter op te scoren. Dit geldt overigens voor alle punten”.

Kwaliteit eindelijk zichtbaar
De discussie die al behoorlijke tijd in thuiszorgkringen gevoerd wordt over het openbaar maken van kwaliteitsgegevens van thuiszorginstellingen krijgt met deze resultaten een positieve wending. Eindelijk is er een platform geïnitieerd om kwaliteit in de thuiszorg objectief te meten en, nog veel belangrijker, dit openbaar te maken.
Zo hebben burgers in ieder geval de mogelijkheid om een gefundeerde keuze voor thuiszorg te maken. CCC Zorg hoopt dan ook dat dit initiatief landelijk gevolg krijgt en volgend jaar in Den Haag weer met succes herhaald mag worden.

De resultaten van de scan zijn na te lezen op www.stichtingwwz.nl.


Contact Ccc Zorg

E-mail - Geen ingevoerd

Deze pagina afdrukken

Share