Balanceren en jongleren met minister Rouvoet

Balanceren en jongleren met minister Rouvoet van E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

Door: E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit  11-05-2007
Trefwoorden: Gezin, Diversiteit, Emancipatie

Vaak is het een kwestie van balanceren en jongleren: hoe gemeentes beleid kunnen voeren waarin zowel emancipatie als gezin worden ondersteund, hoe het rijk hiervoor de juiste randvoorwaarden creëert, hoe thuis de arbeid met zorg gecombineerd wordt. Op de E-Quality Voorjaarsbijeenkomst gaan beleidsmakers, politici, wetenschappers en maatschappelijke organisaties hierover met elkaar in gesprek.

Thema’s die aan de orde komen:
* voorzieningen die de dagindeling van werkende ouders eenvoudiger maken;
* voorzieningen die ouders ondersteunen bij hun opvoedende taak;
* fiscale maatregelen die de arbeidsparticipatie van moeders bevorderen.

Aansluitend vindt de presentatie plaats van de volgende publicaties:
* essay ‘Nederland werkt en moeder ook’;
* factsheet ‘Balanceren & jongleren: emancipatie en gezin’.

In een doorlopende filmvertoning met korte straatinterviews komen de kinderen zelf aan het woord: over hun huidige gezinsleven en hun wensen voor de toekomst.

Zo biedt E-Quality als kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit een platform voor beleid en praktijk en stimuleren we het maatschappelijk debat.

U bent van harte welkom op dinsdag 15 mei vanaf 13.30 uur in sociëteit de Witte in Den Haag. Meer informatie over ons programma vindt u op onze website www.e-quality.nl <http://www.e-quality.nl/>

Er is een fotograaf bij de bijeenkomst aanwezig. Indien gewenst kan materiaal worden opgevraagd.

Trefwoorden: Diversiteit, Emancipatie, Gezin, Rouvoet

Contact E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share