Cultuurdeelname: opleiding belangrijkste factor

Cultuurdeelname: opleiding belangrijkste factor van E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

Door: E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit  04-06-2007
Trefwoorden: Cultuur, Etniciteit

2 juni 2007

Cultuurdeelname: opleiding belangrijkste factor

Het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het actief stimuleren van cultuurparticipatie, voor een breder en meer divers publiek. Het regeerakkoord noemt hierbij als doelgroep onder andere allochtonen. Veelal wordt aangenomen dat het relatief lagere bezoek van etnische minderheden een culturele oorzaak heeft. Uit nieuw onderzoek blijkt echter dat de verklaring schuilt in het opleidingsniveau.

Inzicht in de achtergronden van de huidige bezoekers en niet-bezoekers kan aanknopingspunten bieden om cultuurparticipatie te verbreden en te vergroten. Kijken we naar geslacht en etniciteit, dan blijkt in eerste instantie dat cultuurbezoek onder autochtone vrouwen het hoogst is; hierna volgen vrouwen van Antilliaanse afkomst. Mannen van Marokkaanse afkomst zijn hekkensluiters met het laagste bezoekerspercentage.

Het relatief lagere bezoek van etnische minderheden blijkt echter niet verklaard te worden door etniciteit of cultuur. Vaak wordt aangenomen dat het cultuuraanbod niet aansluit bij de wensen van etnische minderheden. Uit de factsheet Cultuurdeelname: voor iedereen? blijkt echter dat het de gemiddeld lagere opleiding van etnische minderheden is die het verschil verklaart. Ook lager opgeleide autochtone vrouwen en mannen bezoeken minder culturele voorzieningen.

Er zijn veel redenen denkbaar om het cultuuraanbod diverser te maken, bijvoorbeeld omdat diversiteit stimulerend is voor de culturele ontwikkeling of omdat een multicultureel cultuuraanbod goed is voor de wederzijdse integratie in de samenleving. Maar bovenstaande analyse doet vermoeden dat wie meer personen uit etnische minderheden in de schouwburgen en concertzalen wil zien, dat beter kan bereiken door rekening te houden met het effect van opleiding op cultuurbezoek. Bijvoorbeeld door producties te maken die toegankelijk zijn voor lager opgeleiden, en door ook in lagere opleidingsniveaus meer aandacht aan cultuureducatie te besteden.

De factsheet Cultuurdeelname: voor iedereen? biedt landelijke en lokale beleidsmakers die zich bezighouden met cultuurbeleid feiten, cijfers en beleidsaanbevelingen die gebruikt kunnen worden in de huidige discussie over cultuurdeelname.

Downloaden factsheet: http://www.e-quality.nl/assets/e-quality/publicaties/2007/Factsheets/Factsheet%20Cultuurdeelname%20-%20DEF.pdf

E-Quality is hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Op basis van feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten geeft E-Quality betrouwbare informatie en objectieve adviezen aan overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Met als doel het stimuleren van gelijke behandeling, individuele ontplooiing en gelijkwaardige ontwikkeling van álle mensen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie
Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:
* Agnes Jansen, PR & Communicatie, telefoonnummer (070) 3129780
* Wendy van Leeuwen, PR & Communicatie, telefoonnummer (070) 3129786Trefwoorden: Cultuur, Etniciteit

Contact E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share