Eerste Kamer: diversiteit toegenomen, streefcijfer niet gehaald

Eerste Kamer: diversiteit toegenomen, streefcijfer niet gehaald van E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

Door: E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit  12-06-2007
Trefwoorden: Diversiteit, Verkiezingen, Emancipatie

Vanmiddag vindt de beëdiging plaats van de nieuwe leden van de Eerste Kamer. E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit, analyseerde de cijfers en komt tot de conclusie dat de diversiteit van de Eerste Kamer is toegenomen, maar dat het streefcijfer nog lang niet is gehaald.

De Provinciale Statenleden kozen op 29 mei jl. 26 vrouwen als lid van de Eerste Kamer (35%). Dit is een toename van 6% ten opzichte van het aandeel vrouwen voor de verkiezingen. Het streefcijfer van het kabinet, 50% vrouwen in de Eerste Kamer in 2010, is daarmee niet gehaald. Hoewel het percentage vrouwen door tussentijdse wisselingen zou kunnen veranderen, is het onwaarschijnlijk dat dit in de komende drie jaar tot 50% zal stijgen. Al sinds 2000 schommelt het aandeel vrouwen namelijk rond de 30%.

Het aantal zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen en –mannen is verdubbeld van twee naar vier (drie vrouwen en een man). Dit komt neer op 5% van de Eerste Kamer. Twee van deze vier leden zijn met voorkeursstemmen in de Eerste Kamer gekomen.

In september zal minister Plasterk van Emancipatie zijn Emancipatienota aanbieden aan de Tweede Kamer. Uit bovenstaande cijfers blijkt dat stimulering en facilitering van de politieke participatie van vrouwen en etnische minderheden noodzakelijk blijft.

Meer informatie over politieke participatie is te vinden in het  webdossier Politieke Participatie van E-Quality: www.e-quality.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Agnes Jansen, (070) 3129 780, of Wendy van Leeuwen, (070) 3129 786.

E-Quality is hét kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Op basis van feiten, cijfers, praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten geeft E-Quality betrouwbare informatie en objectieve adviezen aan overheden, politici en maatschappelijke organisaties. Met als doel het stimuleren van gelijke behandeling, individuele ontplooiing en gelijkwaardige ontwikkeling van álle mensen.

Trefwoorden: Diversiteit, Emancipatie, Politieke Participatie, Verkiezingen,

Contact E-quality, Kenniscentrum Voor Emancipatie, Gezin En Diversiteit

E-mail

Deze pagina afdrukken

Share